Eduskuntavaalit ovat lasten ja perheiden kannalta tärkeät

Vaalikeskustelut käyvät jo aktiivisina. Kun on kuunnellut puoluejohtajien keskusteluja, niissä puhutaan pääasiassa talouden kestokyvystä, valtiontalouden vakauttamisesta ja turvallisuudesta. Erittäin tärkeitä teemoja kiistatta. Poikkeuksena oli Lastensuojelun Keskusliiton Anna ääni lapselle – lasten vaalipaneeli, jossa puoluejohto pysähtyi kiitettävästi lasten kysymysten äärelle. Eri puolueilla on mielessä hyvin erilaisia talouden vakauttamisen keinoja ja myös erilaisia menojen supistamisen kohteita. Nyt jokaisen äänestäjän on syytä kuunnella ja tutustua eri puolueiden näkemyksiin huolella, sillä erot puolueiden välillä on selvät. Mitä sinun kannattamasi puolue aikoo ja ehdokkaasi lupaa tehdä, jos tulee valituksi?

Eduskuntavaalien alla on ehdottomasti keskusteltava ja puolueiden kerrottava, millaisia tavoitteita niillä on ihmisten hyvinvoinnin kannalta. Lasten ja lapsiperheiden hyvinvoinnin kysymykset on nostettava keskiöön. Ei riitä, että kannetaan huolta syntyvyyden laskusta, joka on jatkunut vuodesta 2010 lähtien.

Ensi- ja turvakotien liitto, ETKL, nostaa omassa eduskuntavaaliohjelmassaan viisi kärkiteemaa: vauva- ja lapsiperheköyhyyttä on vähennettävä, jokaiselle tulee taata oikeus turvallisuuteen, vauva- ja lapsiperheiden sekä lasten ja nuorten oikea-aikainen palvelujen saatavuus on varmistettava, kansallisen lapsistrategian pitkäjänteisen toimeenpanon on jatkuttava sekä sosiaali- ja terveysjärjestöt ovat ohittamaton voimavara. Kunkin alla on konkreettisia tavoitteita, mitä tulevalla hallituskaudella tulee tehdä.

Luin läpi keskeisten puolueiden eduskuntavaaliohjelmat. Ne olivat mielenkiintoista luettavaa lasten ja perheiden näkökulmasta. Odotus- ja vauva-aika on kriittisen tärkeä tulevan elämän kannalta. Sanaa vauva ei havaintojeni mukaan löydy yhdenkään puolueen ohjelmasta. Yhden puolueen, keskustan, ohjelmassa todetaan, että lapsen oikeudet on turvattava jo ennen syntymää. Se on tärkeä asia mm. siksi, että turvallinen kehitys varmistetaan ja että päihteitä käyttävien odottavien ja vauvaperheiden mahdollisuus kuntoutukseen turvataan nykyistä paremmin.

ETKL pitää välttämättömänä, että seuraavalla hallituskaudella varmistetaan neuvoloiden ja varhaiskasvatuksen hyvä toimivuus ja riittävät resurssit, jotta palveluissa voidaan tunnistaa riskit, varmistaa varhainen tuki, ohjata perheitä oikeisiin palveluihin sekä tukea vanhemmuutta. Varhaiskasvatuksen laadun ja toimivuuden tärkeydestä kaikki puolueet ovat yhtä mieltä ohjelmiensa perusteella. Kolme puoluetta SDP, Vihreät ja RKP korostavat lisäksi varhaiskasvatuksen saamista asteittain maksuttomaksi. Vaikka neuvolat ovat kriittisen tärkeitä paikkoja vauvojen ja isompien lasten sekä heidän perheidensä kannalta, neuvoloiden toimivuuden parantaminen nostetaan esiin vain kolmen puolueen vaaliohjelmissa.

Tavoitteissamme pidämme tärkeänä, että seuraavalla hallituskaudella kehitetään ehkäisevää toimintaa, matalan kynnyksen auttamisen muotoja, lapsibudjetointia sekä päätösten lapsi- ja järjestövaikutusten arviointia ja huomioidaan perheiden monimuotoisuus. Selkeimmin päätösten lapsivaikutusten arvioinnin ja lapsibudjetoinnin nostavat ohjelmissaan vihreät, vasemmistoliitto, kristillisdemokraatit ja RKP. Se, minkä tärkeydestä kaikki puolueet näyttävät olevan ohjelmissaan yksimielisiä, on ennaltaehkäisevän toiminnan ja varhaisen puuttumisen sekä vanhemmuuden tukemisen tärkeys. Sen tärkeänä pitäminen ei vielä riitä, vaan  tarvitaan todellisia tekoja ja resursseja, jotta painopiste voi myös käytännössä liikahtaa hyvinvoinnin edellytysten luomisen ja ongelmien ehkäisyn suuntaan.

Sovitaanko, että kysytään jokainen eri puolueiden ehdokkaita tavatessamme, mitä he ja heidän puolueensa aikoo tässä asiassa konkreettisesti tehdä?

pääsihteeri
Riitta Särkelä
Ensi- ja turvakotien liitto