Päihteet vauvaperheessä

Ensiaskel kohti muutosta

Päihteitä käyttävien äitien nimetön nettiryhmä tavoittaa erityisesti alkoholia runsaasti käyttävät pienten lasten äidit. Ryhmä madaltaa kynnystä hakea lisäapua päihdeongelmaan sekä tarjoaa paikan, jossa äiti voi pohtia tilannettaan yhdessä ohjaajien ja muiden samassa tilanteessa olevien kanssa.

Äiti voi olla kiinni työelämässä, hoitaa lapsiperheen arkea ja olla esimerkiksi korkeasti koulutettu. Ulospäin asiat vaikuttavat olevan kunnossa, eikä kukaan välttämättä huomaa mitään erityistä. Siitä huolimatta pinnan alla voi kyteä äidin alkoholiongelma. Äiti saattaa miettiä alkoholinkäyttöään, mutta hän ei välttämättä ole hakenut apua eikä uskalla kertoa ongelmastaan edes läheisimmilleen. 

Tällöin äiti voi hakeutua päihteitä käyttävien äitien nimettömään nettiryhmään. Ryhmä on tarkoitettu pienten lasten äideille sekä raskaana oleville, joilla on ongelmia alkoholin, huumeiden tai lääkkeiden käytön kanssa. Kyse on erityisen matalan kynnyksen palvelusta. Keskustelukumppaneina ovat pikkulapsiperheisiin erikoistuneet päihdetyön ammattilaiset ja samankaltaisessa tilanteessa olevat muut äidit. Nimetön nettiryhmä voi olla ensimmäinen paikka, jossa äiti uskaltaa puhua ongelmastaan. 

− Äiti pääsee pohtimaan päihteiden käyttöään ja sen vaikutuksia elämäänsä ja läheisiinsä. Nettiryhmän avulla äidin kynnys hakea lisäapua madaltuu ja hän ottaa ensimmäisen askeleen kohti kuntoutumista.  Myös lapset hyötyvät, jos äiti havahtuu ongelmaansa ja alkaa tehdä muutoksia, nettiryhmiä koordinoiva asiantuntija Miia Pikulinsky kertoo Ensi- ja turvakotien liitosta.

−  Ennen kaikkea äiti saa nettiryhmässä kokemuksen, että hänet kohdataan arvostavasti ja hän saa ymmärrystä tilanteelleen. Hän huomaa, että vaikeasta asiasta voi puhua turvallisesti eikä mitään pahaa tapahdu, Pikulinsky sanoo. 

Hänen mukaansa nimettömän nettiryhmän tarve tunnistettiin jo yli 15 vuotta sitten. Ensi- ja turvakotien liitossa huomattiin, että liiton jäsenyhteisöjen palveluihin ohjautuvat päihteiden käyttäjistä lähinnä huumeita käyttävät äidit sekä sekakäyttäjät.

−  Piiloon jäivät alkoholiongelmien kanssa painivat, joiden kulissit ovat kunnossa. Vuonna 2004 aloitetut nettiryhmät ovat vastanneet tarpeeseen. Suurimmalla osalla ryhmään osallistujista on ongelmia alkoholin kanssa. 

 Vertaistuki ja ohjaajat rohkaisevat 

Nettiryhmä järjestetään kaksi kertaa vuodessa keväällä ja syksyllä, ja yksi ryhmä kestää kolme kuukautta. Ensi- ja turvakotien liitto jäsenyhteisöineen toteuttaa ryhmät yhteistyössä A-klinikkasäätiön Päihdelinkki-verkkopalvelun kanssa. Kolme ammattilaista vetää aina yhtä ryhmää, jossa osallistujia on yleensä 8−15.

Nettiryhmä on jaettu erilaisiin ”huoneisiin”, joilla on oma tarkoituksensa. Esimerkiksi tervetulohuoneessa jokainen äiti käy esittäytymässä lyhyesti ja kertomassa tilanteestaan nimimerkillä, olohuoneessa kuka tahansa voi aloittaa keskustelun haluamastaan aiheesta ja lastenhuoneessa pohditaan lapsiin liittyviä asioita.  Ohjaajien tuki ja vertaistuen merkitys korostuvat ryhmään osallistuneiden palautteissa.

− Äidit keskustelevat esimerkiksi vaikeasta elämäntilanteestaan, alkoholin käytön vähentämisestä ja tavoitteistaan, kohtuukäytöstä ja suunnitelmista, miten selvitä tietyistä tilanteista. He jakavat erilaisia arjen hyviä ja huonoja asioita. 

Myös ryhmässä kerrottavat esimerkit ja tarinat motivoivat muutokseen.

− Joku osallistujista voi kertoa muille äideille ja ohjaajille hakeutuneensa avun piiriin. Ohjaajat jakavat nettiryhmässä videoita ja kuntoutuksessa olleiden äitien kokemuksia sekä rohkaisevat hakemaan apua tilanteeseen, Pikulinsky sanoo. 

Lue koko Enska 2/2020 täältä issuusta.

Lue lisää äitien nimettömästä nettiryhmästä ja katso aikataulut.