Ylä-Savon Ensi- ja turvakotiyhdistys ry

Asiakkaat ovat löytäneet uniohjaajan palvelun ääreen hyvin

Ylä-Savon Ensi- ja turvakotiyhdistyksen uniohjaaja Anni tarjoaa uniohjausta vauva- ja taaperoikäisten lasten vanhemmille. Asiakkaat ovat ohjautuneet hyvän neuvolayhteistyön tuloksena hyvin uuden palvelun piiriin. Asiakkaat varaavat ajan uniohjaukseen nettiajanvarauksella tai puhelimitse.

Uniohjausta toteutetaan perheiden tarpeiden mukaisesti. Uniohjaaja tekee tarvittaessa myös kotikäyntejä. Uniohjaaja jalkautuu lähialueiden perhekerhoihin ja avoimiin päiväkoteihin kohtaamaan perheitä. Tänä syksynä uutena alkaneet

Unipysäkit ovat saaneet perheiltä hyvän vastaanoton neuvoloissa. Perhetupa Väkkärän Vaunupysäkeillä uniohjaaja on tavattavissa keskiviikkoisin. Vauvasta taaperoksi-ryhmä kokoontuu 4 kertaa vuodessa. Ryhmässä keskustellaan vauva- ja taaperoikäisten lasten uneen ja kehitykseen liittyvistä asioista. Uniohjaaja on helposti saatavilla myös muihin Perhetupa Väkkärän toimintoihin.