Helsingin ensikoti ry

FIT-malli eteni

Helsingin ensikodissa käyttöönotettu palautetietoinen hoito (FIT) eteni vuonna 2022.

Palveluissamme olevat asiakkaat arvioivat viikoittain hyvinvointinsa ja yhteistyöallianssin. Nämä kaksi mittausta antavat tutkimusperustaisesti tietoa kuntoutuksen etenemisestä ja yhteistyösuhteen kantavuudesta. Jokaisessa työryhmissä eli yksikössä on valitut FIT-mestarit, jotka saavat säännönmukaista työnohjausta tukeakseen työryhmää. Esihenkilöt, jotka ovat yhdistyksen johtoryhmän jäseniä, luovat FIT-mestarien kanssa arkityöhön rakenteet, jossa palautetietoisuus mahdollistuu.

Helsingin ensikodin asiakkaat tekivät vuonna 2022 lähes 1200 mittausta. Olemme hyvällä, oppimisen ja kehittämisen tiellä. Yhdessä muun muassa Terveyden ja hyvinvoinnin laitoksen FIT-kehitystyön kanssa.