Etelä-Karjalan perhetyön kehittämisyhdistys ry

Vauvan päivänä lisättiin vauvamyönteisyyttä

Perjantaina 29. syyskuuta juhlimme yhdessä alueemme perhejärjestöjen kanssa Vauvan Päivää. Päivä oli omistettu kaikille vauvoille ja se toi esiin vauvojen merkitystä yhteiskunnassamme. Teemapäivien lisäksi kannattaa myös pohtia, kuinka voimme lisätä vauvamyönteisyyttä ja parantaa vauvaperheiden hyvinvointia.

Vauvamyönteisyys on ajatus siitä, että jokainen vauva ansaitsee parhaan mahdollisen alun elämälleen ja että yhteiskunnan tulisi tukea perheitä tässä tehtävässä. Se on sanoja ja tekoja, jotka auttavat näkemään vauvan tärkeyttä tai jopa muuttaa perheiden elämän suuntaa.

Vauvaperheiden hyvinvoinnin lisääminen on tärkeä asia. Odottavista ja vauvaperheistä monet tarvitsevat jonkinasteista ulkopuolista tukea. Olemme työssämme huomanneet, että vauvaperheiden kohtaamat haasteet ovat moninaisia. Ne voivat olla taloudellisia paineita, melko laajaakin ahdistuneisuutta tai yksinäisyyden ja uupumisen kokemista. Jotkut kertovat, että tuntevat olonsa riittämättömäksi vanhempina. Tiedämme myös, kuinka vauvaperheköyhyys sekä muut odotus- ja vauva-ajan haitalliset kokemukset ovat isoja riskitekijöitä perheiden hyvinvoinnille, joten perheillä on näinä aikoina hyvin moninaisia haasteita vanhemmuudessa.

Sen vuoksi nyt on tärkeää varmistaa, että perheille on tarjolla riittävää tukea ja matalan kynnyksen palveluita. Perheiden tuki on silloin hyödyllisintä, kun se aloitetaan jo odotuksen tai vauva-aikana.

Yhdistyksemme Päiväryhmä Pirpana on tarjonnut jo 15 vuoden ajan ryhmämuotoista vauvaperhetyötä perheille, jotka tarvitsevat tukea vanhemmuuteen ja vuorokausirytmin löytämiseen. Ryhmätoiminnassa syntyvät sosiaaliset verkostot ja vertaisten tuki täydentävät perheiden hyvinvoinnin kasvua.

Vauvan Päivänä halusimme muistuttaa siitä, että jokainen vauva on lahja, joka ansaitsee huolenpitoa, rakkautta ja mahdollisuuden kasvaa terveeksi ja onnelliseksi yksilöksi. Se on myös hetki arvostaa vanhempia ja huoltajia heidän pyrkimyksissään tukea ja kasvattaa seuraavaa sukupolvea.

Julkisen ja kolmannen sektorin palveluiden tarjoaman tuen lisäksi meillä kaikilla on tehtävää vauvamyönteisyyden edistämisessä. Voimme tukea perheitä pienellä avulla, ystävällisellä sanalla naapurustossa, vapaaehtoistyöllä lapsiperheitä auttavissa järjestöissä tai vaikuttamalla politiikkaan, joka tukee vanhempia ja vauvoja. Pienetkin myönteiset sanat, kannustavat kohtaamiset ja vauvamyönteinen asiakaspalvelu voivat tehdä suuren vaikutuksen perheiden arkeen.

Vauvaperheiden hyvinvoinnin tukeminen ovat koko yhteiskunnan etu, sillä syntyvyys on nyt alhaisinta kuin koskaan aiemmin. Hyödymme yhteisesti siitä, kun luomme ympäristön, joka tukee vauvoja ja perheitä heidän kasvussaan ja kehityksessään ja tuemme vanhempia heidän tärkeässä tehtävässään.

Niina Kupiainen