Turun ensi- ja turvakoti ry

Vertainen on tärkeä tuki kuntoutumisessa

Turun ensikodissa on kehitetty aktiivisesti yhdessä asiakkaiden ja henkilökunnan kanssa vertais- ja kokemustoimijuutta ensikodin perheille. Toiminnan käynnistäminen on vaatinut aikaa ja uutta asennetta koko yhteisöltä.

Monen ensikotikuntoutuksen tarpeessa olevan on usein vaikeaa jättää oma koti ja siirtyä asumaan laitokseen, jossa työntekijät ohjaavat arkea ja elämää vauvan kanssa. Vertaisasiantuntijoiden saaminen tiiviimmin mukaan vauvatyön toimintaan nostaa asiakkaiden kuntoutusmotivaatiota. Vain vastaavan kokenut voi samaistua toisen tilanteeseen tasa-arvoisena ja juuri siinä on ensikodin vertaisuuden taika.

Vertaistoiminta on rakennettu vahvasti mukaan asiakasprosessiin. Prosessi puolestaan on havainnollistettu asiakkaille talopiirroksena, jossa kuntoutusajan merkittävin tila on eteinen. Kuntoutuksen alussa on ymmärretty, että asiakas tarvitsee hoidollisen tuen lisäksi mielen omalle tarinalleen. Jos mieltä ei ole, ei häpeästä pääse irti. Vertainen tukee häpeän lieventämistä. Jo pelkkä vertaisen paikalle saapuminen juuri asiakasta varten on kokemuksena voimaannuttava. Samalla vahvistetaan asiakkaan ymmärrystä hänen omasta merkityksestään tulevalle lapselle.

Vertaistukea tarvitaan erityisesti alkuvaiheen kotiutumisessa, mutta myös ensikodista lähdettäessä. Irtautuminen pitkän ajanjakson jälkeen ympäristöstä, jossa on saanut luotua ehkä ensimmäiset terveet ja turvalliset ihmissuhteet, ei ole helppoa. Halu käpertyä omaan kotiin saattaa estää esimerkiksi lapsen kanssa leikkipuistoon lähtemisen. Vertainen helpottaa yksinäisyyden tunteita ja rohkaisee eteenpäin.

Inhimillinen tarve jakaa kokemuksia samankaltaisessa elämäntilanteessa olevien kesken on tullut yhä vahvemmin näkyväksi myös koko Turun ensi- ja turvakoti ry:ssä. Vertais- ja kokemustoimijoita on koulutettu ja yhdessä olemme kehittäneet kohtia, joissa vertaisten apu on korvaamaton. Meillä vertaisasiantuntijat tukevat vauvaperheitä, eroprosessissa olevia, väkivaltaa kokeneita ja perheryhmäkodissa asuvia nuoria.

Teksti ja kuva: Maria Kronlund, lähijohtaja, Ensikoti ja Baby Blues -toiminta