Pääkaupungin turvakoti ry

Voimavarana ammattitaitoinen henkilökunta

Pääkaupungin turvakoti ry:n tärkein voimavara oli v. 2022 aiempien vuosien tapaan yhdistyksen ammattitaitoinen henkilökunta, jonka jämäkkyyden ja jaksamisen turvin yhdistys selvisi vuodesta hyvin.

Pula osaavasta ja edes lyhytaikaisesti sitoutuneesta henkilökunnasta näkyi mm. koronasta aiheutuneiden poissaolojen takia turvakodeissa koko vuoden. Erityinen kiitos kuuluu yhdistyksen vakituiselle henkilöstölle ja hyville keikkalaisille, joiden avulla toimintaa pystyttiin vaikeuksista huolimatta toteuttamaan.

Turvakotityön toteuttaminen yhteistyössä THL:n kanssa oli jälleen kaikin puolin onnistunutta.  Myös Helsingin kaupungin kanssa tehty yhteistyö tuetun asumisen kysymyksissä oli jouhevaa.  Lähisuhdeväkivaltatyön yksikön yhteinen työ useiden kumppaneiden kanssa toimi aikaisempien vuosien tapaan hyvin. Esihenkilön vaihtuminen kesken toimintavuoden onnistui.

Turvakoti Hertan ja yhdistyksen hallinnon toiminnan käynnistyminen uusissa tiloissa oli tärkeä askel koko yhdistykselle.  Turvakoti Toukolalle onnistuttiin löytämään loppuvuodesta uudet tilat, jonne toiminta siirtyy keväällä 2023.

Yhdistyksen sisäinen kehittäminen vauhdittui Kestävän kehityksen toimikunnan perustamisen myötä. Sen jäsenet keskittyivät mm. ruokahävikin torjuntaan ja saivat aikaan paljon merkityksellistä kaikissa yksiköissä.

Yhdistyksen hallitukseen valittiin uusi puheenjohtaja ja varapuheenjohtaja edellisten oltua tehtävissään reilusti yli vuosikymmenen. Hallitukseen valittiin myös uusia jäseniä poislähteneiden tilalle. Uusi hallitus on työskennellyt sekä arkisten että strategisten asioiden parissa kehittäen hallitustyöskentelyä.

Yhdistys jakaa nenäliinoja tapahtumissa.