Etelä-Karjalan perhetyön kehittämisyhdistys ry

Yhdistys käynnistää nuorten ennaltaehkäisevän väkivaltatyön hankkeen

Etelä-Karjalan perhetyön kehittämisyhdistys ry. on käynnistänyt nuorten ennaltaehkäisevän väkivaltatyön hankkeen maaliskuussa 2023. Hankkeen avulla lisätään nuorten tietoisuutta lähisuhdeväkivallasta ja sen muodoista ja seurauksista sekä opetetaan nuoria tunnistamaan omat rajansa.

Väkivaltatyön ehkäisevän toiminnan tarve on noussut esille, kun lisääntynyt nuorten väkivalta on herättänyt huolta niin ammattilaisten kuin nuorten itsensä keskuudessa. Hankkeen käynnistämisen taustalla on myös koronan aiheuttama yksilökohtainen ja yhteiskunnallinen ahdistus, joista erityisesti nuoret ovat kärsineet.

Maaliskuussa käynnistyneen Väiskäri- hankkeen tavoitteena on saavuttaa lähisuhdeväkivaltaa tehneet tai kokeneet 2. ja 3. asteella opiskelevat 16–25- vuotiaat nuoret yhdistyksen yksilöasiakastyöhön ja vertaisryhmiin. Hankkeen kautta pyritään vaikuttamaan väkivaltakierteen katkaisuun ja ennaltaehkäisemään syrjäytymistä sekä auttaa nuoria selviytymään väkivallasta.

Epävakaus on lisännyt haasteiden syntymistä nuorten lähisuhteissa, mikä ilmenee myös väkivaltaisena käytöksenä. Etelä- Karjalan perhetyön kehittämisyhdistyksen nuorille tekemän kyselyn tuloksista ilmeni, että väkivallan vastainen työ on tärkeä ja sillä voidaan tukea nuorten hyvinvointia.

”Väiskärin tavoitteena on olla aktiivinen ja helposti lähestyttävä toimija nuorille suunnatulla yhteistyötahojen palvelupolulla” sanoo hanketta koordinoiva projektityöntekijä Anna Virtanen.

Etelä-Karjalan alueella toimiva hanke tavoittaa nuoria suoraan oppilaitoksissa. Nuoret voivat tulla hankkeen kautta myös Ensi- ja turvakotien liiton vaikuttajanuoriksi. Hankkeessa tehdään tiivistä yhteistyötä alueen eri toimijoiden kanssa. Väiskäri- hanke tulee olemaan myös vahvasti esillä sosiaalisen median kanavissa, mikä lisää hankkeen näkyvyyttä ja tavoitettavuutta nuorten keskuudessa.

Lisätietoja    

 Väiskäri- hankkeen projektityöntekijä                                             
Anna Virtanen                                                                                                   
anna.virtanen@ek-perhetyo.fi , p. 044 722 3006                                                                                  

Toiminnanjohtaja
Niina Kupiainen
niina.kupiainen@ek-perhetyo.fi, p. 040 579 46 32

Etelä- Karjalan perhetyön kehittämisyhdistys ry.