Kokkolan ensi- ja turvakoti ry

Yhteisön voima isien tukemisessa

Perinteisessä käsityksessä isästä nähdään usein rooli perheen taloudellisena tukena ja vähemmän emotionaalisena hoivaajana. Kuitenkin nykypäivän isät ovat yhä enemmän mukana lastensa kasvatuksessa ja haluavat aktiivisesti osallistua perhe-elämään. Tämä on johtanut myös Kokkolan ensi- ja turvakoti ry:n isäryhmien syntymiseen, joissa miehet voivat jakaa kokemuksiaan, saada tukea ja oppia toisiltaan. Isäryhmän suosio yllätti meidätkin, ensimmäiset ryhmät täyttyivät nopeasti. Ryhmiä ohjasi alkuun kriisi- ja väkivaltatyön yksikkö Väkevän ohjaaja Pekka, yhdessä vapaaehtoisena toimivien vertaistemme kanssa.  

Ryhmissä vertaisohjaajuus on noussut tärkeäksi voimavaraksi isien tukemisessa. Yhdistyksessämme vapaaehtoisena toimiva Kimmo lähti innokkaana mukaan isäryhmän vertaisohjaajaksi. Kimmo on kertonut, että hän halusi olla tukemassa nimenomaan isejä, koska koki aikoinaan itse tuen tarvetta, kun tuli ero, mutta isyys tietysti jatkui. Kimmo haki silloin tukea yhdistyksestämme, ja juuri sen takia haluaa auttaa nyt muita kokemuksiinsa perustuen. Kimmo koki, että olisi halunnut silloin saada paremmin tietoa ja vertaistukea tilanteeseensa, ja oli törmännyt eroauttamisemme tietoihin etsiessään netistä apua.

Kimmo turvanalleasussa

Vertaisohjaajuus isäryhmässämme tarkoittaa sitä, että ryhmän jäsenet jakavat toisilleen kokemuksiaan, neuvojaan ja tietojaan isyyteen liittyvistä aiheista. Välillä isät ovat käyneet laavulla paistamassa makkaraa, välillä on kokoonnuttu yhdistyksemme tiloissa. Kokoontumisia on järjestetty 6–8 kertaa parin viikon välein.

Isät ovat tuoneet esille, että ryhmä on antanut mahdollisuuden oppia toisilta, kehittyä vanhempana ja löytää yhteisöllisyyttä samankaltaisten kokemusten jakamisesta. Vertaisohjaajat voivat olla kokeneempia isiä, jotka ovat jo käyneet läpi samanlaisia tilanteita tai haasteita, tai he voivat olla isäryhmän jäseniä, jotka jakavat oman oppimisprosessinsa toisten kanssa.

Isäryhmä on noussut yhdistyksemme yhdeksi ylpeyden aiheeksi, ja iseiltä saatu palaute ryhmien järjestämisestä on ollut kiitollista. He ovat kertoneet, kuinka he voivat tuntea olonsa vapaaksi jakamaan ilojaan, huoliaan ja epävarmuuksiaan ryhmän kesken, sillä he tietävät, että muut ryhmän jäsenet ovat samanlaisessa tilanteessa tai ovat kokeneet vastaavia tunteita ja haasteita. Tämä on luonut turvallisen ja avoimen ilmapiirin, jossa isät ovat voineet tulla kuulluiksi ja ymmärretyiksi.

Vertaisohjaajat voivat tarjota myös konkreettisia vinkkejä ja neuvoja, jotka perustuvat heidän omiin kokemuksiinsa. Kimmo onkin ollut aktiivisesti viemässä yhdistyksessämme tehtävää vapaaehtoistoimintaa ja etenkin miesten ja isien asiaa eteenpäin omalla esimerkillään. Kimmo puhui myös yhdistyksemme yhteisessä kehittämispäivässä siitä, kuinka paljon vapaaehtoisuus ja vertaisohjaaminen ovat hänelle itselle antaneet. Normaalisti hiljaisempi kaveri, on ylittänyt itsensä moneen otteeseen ja kokee, että juuri olemalla osa meidän yhdistystämme, hän on saanut rohkeutta itselleen ja muiden auttamiseen.

Kimmo on aktiivisesti mukana kaikessa mitä teemme, hän osallistuu suunnitteluun ja tulee auttamaan missä vain tarvitaan. Hän on pukenut useampaan otteeseen ylleen yhdistyksemme turvanallepuvun ja pystyttänyt kanssamme esittelypisteitä. Ajattelemme, että hän kannustaa meitä kaikkia auttavalla asenteellaan.

Isäryhmämme Vertaisohjaajuuden periaatteita ovat olleet:

Jaa omia kokemuksiasi: Kerro avoimesti omista haasteistasi, onnistumisistasi ja oppimisprosessistasi isänä. Jakamalla omia tarinoitasi voit auttaa muita isejä tuntemaan olonsa ymmärretyksi ja rohkaista heitä käsittelemään omia tunteitaan ja kokemuksiaan.

Tarjoa kuunteluapua: Ole valmis kuuntelemaan toisia isejä heidän huolissaan, iloissaan ja haasteissaan. Antamalla heille tilaa puhua ja jakaa tunteitaan voit auttaa heitä käsittelemään omia ajatuksiaan ja saamaan uusia näkökulmia tilanteisiinsa.

Anna käytännön neuvoja: Mikäli olet kokenut samanlaisia haasteita ja löytänyt ratkaisuja niihin, voit jakaa konkreettisia vinkkejä ja neuvoja. Esimerkiksi voit jakaa vauvanhoidon vinkkejä, tehokkaita tapoja viettää aikaa lasten kanssa tai vinkkejä parisuhteen hoitamiseen kiireisen arjen keskellä.

Ohjaa tuen piiriin: Mikäli olet löytänyt hyödyllistä tukea, kuten kirjoja, verkkosivustoja tai muita tukimuotoja, jaa niitä muiden isien kanssa. Voit suositella hyviä lukemisia tai kertoa hyödyllisistä verkkofoorumeista, joissa isät voivat keskustella ja saada lisätukea.

Luo yhteisöllisyyttä: Auta luomaan lämmin ja tukeva yhteisö isäryhmässä. Kannusta toisia isejä osallistumaan keskusteluihin sekä edistä keskustelua ryhmän jäsenten välillä. Yhteisöllisyyden tunteen vahvistaminen auttaa isejä tuntemaan olonsa osaksi jotain suurempaa ja tarjoaa mahdollisuuden jakaa iloja ja haasteita yhdessä.

Kimmo on jakanut tarinaansa paikallislehdessämme, sekä yhdistyksemme somejulkaisuissa. Lehtijutun perusteella saimmekin yhden uuden innokkaan vapaaehtoisen isäryhmiin. Hän kertoi, että hakeutui vapaaehtoistehtäviimme vain tuon lehtijutun luettuaan. Tämä siis todistakoon, että vapaaehtoisen tarinan jakaminen voi motivoida muita tekemään vapaaehtoistyötä. Vapaaehtoisen tarina voi siis luoda henkilökohtaisen yhteyden kuulijan tai tässä tapauksessa lukijan ja vapaaehtoisen välille. Kun vapaaehtoinen kertoo omista kokemuksistaan, tunteistaan ja syistään, kuulija voi samaistua ja kuvitella itsensä samankaltaiseen tilanteeseen. Tämä voi herättää tunteen, että vapaaehtoistyö voi olla myös heille merkityksellistä ja antoisaa.

Kimmolle on ollut tärkeää rohkaisu ja inspiroiminen.  Vapaaehtoisen tarina voi toimia kannustimena ja antaa uskoa siihen, että jokainen voi tehdä jotain hyvää omalla panoksellaan. Vapaaehtoisen tarina voi myös auttaa lisäämään tietoisuutta vapaaehtoistyön eri mahdollisuuksista ja niiden merkityksestä. Kun ihmiset kuulevat konkreettisia tarinoita ja esimerkkejä, he voivat ymmärtää paremmin, miten vapaaehtoistyö vaikuttaa yksilöihin, yhteisöihin ja yhteiskuntaan laajemmin. Tämä voi herättää mielenkiintoa ja innostusta lähteä itse mukaan vapaaehtoistyöhön.

Kimmon aloitteesta olemme jalkauttaneet mm. eroauttamistyötämme maakuntiin PopUp-pisteillä, ja Kimmolla on tavoitteena, että isäryhmiä saataisiin järjestettyä myös maaseudulla. Vapaaehtoisuudella ja vertaisuudella on siis suuri merkitys, kun on tahtoa, hienoja asioita tapahtuu. Saamme siis olla vapaaehtoistoiminnastamme tässä hetkessä ylpeitä! Heitä ei ole paljon, mutta heidän panoksensa on mittaamattoman arvokas.

Heidi Nystedt
Kansalais- ja vapaaehtoistoiminnan koordinaattori
Kokkolan ensi- ja turvakoti ry