Pienperheyhdistys ry

Yksinäisyys lievittyi ja hyvinvointi lisääntyi

Pienperheyhdistyksessä onnistuttiin vuonna 2022 vaikuttamaan mukana olleiden lasten ja aikuisten hyvinvointiin merkittävällä tavalla. Peräti kaksi kolmesta kuvasi yksinäisyyden lievittyneen osallistuttuaan toimintaan, ja kolmannes sekä aikuisista että lapsista oli saanut uusia ystäviä. Vaikutukset tuntuvat myös perheen sisällä: noin neljännes arvioi, että suhde omaan lapseen oli parantunut osallistumisen myötä, samoin suhde omaan itseen ja hyvinvoinnista huolehtimiseen. Toimintaan osallistuneista yli 80 % oli sitä mieltä, että yhdistyksen toiminnassa saa vertaistukea.

Vuoden 2022 tähtihetki oli mieskaveritoiminnan 30-juhlavuosi. Mieskaverit® on vapaaehtoistoimintaa, joka tarjoaa oman aikuiskontaktin mieheen niille lapsille, joilla ei ole yhteyttä omaan isäänsä tai muihin miehiin. Juhlavuonna järjestettiin Porin SuomiAreenassa keskustelutilaisuus miesten roolista lasten elämässä, ja toimintaa esiteltiin koko viikon ajan.

Vuoden aikana Pienperheyhdistys nosti julkisuudessa esiin miesten roolia myös verkkosivuilla ja sosiaalisessa mediassa erityisesti jakamalla mieskavereiden ja lasten tarinoita kaverisuhteesta vuosien varrelta. Mieskaveripäivien yhteydessä vietettiin toiminnan 30-vuotisjuhlaa, jossa paikalla oli myös yhteistyökumppaneita ja vanhoja mieskavereita.