Vauvaperheet

Kahden äidin perhe joutuu yhä selittelemään perhemuotoaan

Laurenin ja Marian perhe on kahden kulttuurin ja kahden äidin perhe. Silti heiltä saatetaan kysyä lapsen isästä tai olettaa pariskunnan olevan siskoksia. Perheiden monimuotoisuutta ei välttämättä vieläkään tunnisteta palveluissa.

Iso-Britanniasta kotoisin olevan Laurenin ja suomalaisen Marian perheeseen kuuluu kaksi äitiä ja yksi lapsi. Tai mummy ja äiti, kuten perheessä puhutaan. Maria ja Lauren ovat naimisissa ja heidän lapsensa on saanut alkunsa lahjasoluhoitojen myötä.

He kertovat olevansa kahden kulttuurin perhe, sateenkaariperhe ja kahden äidin perhe. Se, miten he esittelevät perhemuotonsa, vaihtelee sen mukaan, missä esittely tapahtuu ja kenelle. Aivan liian usein he joutuvat selittämään ja kuvailemaan perhemuotoaan, paljon useammin kuin heteropari, jossa molemmat ovat kantasuomalaisia.

Lauren ja Maria ovat toisinaan yrittäneet piilottaa sitä, että ovat sateenkaariperhe ja Lauren sitä, että on maahanmuuttajataustainen – silloin ei tarvitse selitellä niin paljon.  

”Joskus ei halua sanoa, että olemme yhdessä, koska sitten syntyy helposti ennakkoluuloja ja syrjintää.” 

Missä lapsen isä on?

Lauren ja Maria ovat joutuneet selittämään parisuhdettaan usein. Esimerkiksi kun on kysytty, missä lapsen isä on. Kun Lauren ja Maria kävelivät lapsensa kanssa käsikädessä muualta Suomeen muuttaneille perheille tarkoitettuun perhetapahtumaan, joutuivat he alttiiksi katseille, joista osan he kokivat tuomitseviksi. Maria oli kokenut ilmapiirin jopa pelottavaksi ja olonsa niin ulkopuoliseksi, että harkitsee tarkkaan, haluaako enää mennä vastaaviin tapahtumiin.

Lapsen saatuaan Maria ja Lauren ovat aiempaa useammin joutuneet avaamaan asioitaan kyselijöille. Ensimmäistä kertaa muskariin mennessään he miettivät, pitäisikö heti sanoa, että he molemmat ovat lapsen äitejä. Mutta samalla he miettivät, että miksi heidän täytyy selitellä, kun muidenkaan ei täydy. Kenelle he selittämällä tekevät asiat helpommaksi, itselleen vai muille. Kun he päättivät olla kertomatta asiasta, ei mennyt kauan, kun muskarin työntekijä jo kysyi: ”Oletteko siskoja?”  

Toisessa kerhossa ohjaaja oli kysellyt lapsen isästä, vaikka Lauren itse puhui koko ajan puolisosta.

Toisessa kerhossa ohjaaja oli kysellyt lapsen isästä, vaikka Lauren itse puhui koko ajan puolisosta. Lauren ei jaksanut korjata asiaa. Nyt hän ja Maria miettivät millainen mahtaa olla se kerta, kun Maria menee paikalle lapsen kanssa. Kuuluuko kysymys: ”Kuka sinä sitten olet?” Maria kokeekin kerhoon menemisen vaikeaksi, koska silloin hänen täytyy tulla kaapista kertoessaan olevansa myös lapsen äiti. Tällaiset asiat eivät kannusta ja innosta osallistumaan toimintaan. 

Maahanmuuttajataustaa on vaikea piilottaa

Sateenkaariperheellisyys on Laurenin ja Marian mukaan helpompi piilottaa kuin maahanmuuttajatausta, joka paljastuu puheesta. Kuullessaan Laurenin aksentin, nousee yleensä saman tien esille kysymys: ”Mistä sä oot?” Laurenista se on turhauttavaa ja aiheuttaa sen, ettei kiinnostaisi puhua enää lainkaan kysyjän kanssa. 

”Miksei kysyttäisi vaikka, mikä on lempivärini. Ja kun kerron olevani kotoisin Isosta Britanniasta, oletetaan, että puhun pelkästään englantia ja juon teetä ja olutta.” 

Lauren ei koe olevansa vain britti, vaan ajattelee, että hänellä on kaksi kotimaata. Lauren puhuu lapselleen englantia ja on lapsen saatuaan puhunut äidinkieltään entistä enemmän julkisilla paikoilla. Toisinaan Lauren kokee, että englannin puhuminen häiritsee tai ärsyttää ihmisiä Suomessa, ja tämä tekee kielen käyttämisestä epämukavaa.  

Lapsen asioita esimerkiksi neuvolassa hoidettaessa Lauren on kokenut, että puhe osoitetaan enemmän Marialle, koska työntekijä saattaa ajatella, ettei Laurenin kielitaito riitä.

Äitinä isyyslomalle jääminen pakotti ulos kaapista

Kun Marian synnytys lähestyi, kertoi Lauren silloiseen työpaikkaansa, että oli jäämässä isyyslomalle. Tällöin ei vielä ollut voimassa vanhempainvapaauudistusta ja vanhempainvapaan sijaan puhuttiin vielä isyyslomasta. Laurenista tilanne oli kiusallinen. Hänen oli pakko tulla ulos kaapista, koska oli jäämässä vanhempainvapaalle olematta isä tai olematta raskaana.

Työkaverit olivat pääsääntöisesti iloisia ja kannustavia Laurenin uutisista ja lähettivät onnittelulahjankin tuoreelle vauvaperheelle. Jotkut hieman vieraammista kollegoista kuitenkin ihmettelivät Laurenin kolmen viikon vanhempainvapaata heti lapsen syntymän jälkeen. He olettivat Laurenin synnyttäneen ja ihmettelivät, miksi hän palasi töihin niin nopeasti. Laurenilta myös kyseltiin, imettikö hän edelleen. Etätyö oli vaikuttanut siihen, etteivät ihmiset olleet huomanneet, että Lauren ei ollut ollut raskaana.

Sateenkaarilippu esillä on merkityksellinen

Perheiden monimuotoisuutta ei välttämättä vieläkään tunnisteta terveyspalveluissa ja sateenkaariperheet joutuvat tämän vuoksi kiusallisiin tilanteisiin tai tulevat sivuutetuiksi. Esimerkiksi palveluissa käytetyt lomakkeet ovat kehittyneet, mutta niissä ei silti aina huomioida sukupuoli-identiteetin tai seksuaalisuuden moninaisuutta. Edelleen vaihtoehtoina voi olla vain äiti tai isä, ei vanhempi. Biologisen äidin rinnalla ei ymmärretä huomioida sosiaalista äitiä ja siksi kysymyksiin vastaaminen voi olla hankalaa ja sosiaalinen äiti voi tulla sivuutetuksi.

Biologisen äidin rinnalla ei ymmärretä huomioida sosiaalista äitiä

Hedelmöityshoitoihin liittyvässä ennakkotietolomakkeessa kysyttiin, mikä oli aiemmin käytössä ollut ehkäisymuoto. Kahden äidin perheenä Laurenin ja Marian oli vastattava tähän ”homoseksuaalisuus”. Viranomaisen täyttäessä lomaketta hän kysyi, laitetaanko lapsen isänkin puhelinnumero tietoihin. Tällaisiin tilanteisiin Lauren ja Maria törmäävät usein. 

Perhevalmennuksessa taas puhuttiin toistuvasti vain äidistä ja isästä ja eri perhemuodot jäivät huomioimatta. Vasta Marian ja Laurenin huomautettua asiasta, perhevalmennuksen vetäjät ymmärsivät asian ja pyysivät anteeksi.

Pääsääntöisesti terveyskeskuksissa ja lääkärikäynneillä on kuitenkin ollut hyvä vastaanotto, erityisesti hedelmöityshoidoissa. Henkilökunnalla on ollut rintapielessä sateenkaaripinssit ja odotushuoneen pöydällä on ollut sateenkaarilippu.

”Nämä ovat ilahduttaneet ja luoneet tunteen, että on tervetullut omana itsenään ja täällä meidän perhettämme ymmärretään.“ 

Perheiden monimuotoisuus on huomioitava paremmin

Marian ja Laurenin kertomat tosielämän esimerkit kuvaavat sitä, miten helposti perheiden monimuotoisuus jää huomioimatta. Jokainen perhe on omanlaisensa ja tulisi kohdata omana itsenään, ei ennakko-oletusten kautta. Ensi- ja turvakotien liitossa tehdään jatkuvaa työtä sen eteen, että jokainen ihminen ja jokainen perhe voisi kokea olonsa tervetulleeksi. Liitolla on yhdenvertaisuutta edistävä työryhmä ja henkilökuntaa koulutetaan esimerkiksi sateenkaariperheiden yhdenvertaiseen huomioimiseen palveluissa.

“Sukupuoli- ja seksuaalivähemmistöihin kuuluminen lisää riskiä syrjinnälle ja väkivallalle. Tämän vuoksi on erityisen tärkeää huolehtia siitä, että jokainen sateenkaari-ihminen voi tuntea itsensä tervetulleeksi asiakkaaksemme ja toimintaamme. Pyrimme siihen, että jokainen asiakas ja myös työkaveri voi tulla kohdatuksi omana itsenään. Jokaisella on oikeus turvalliseen ja arvostavaan kohtaamiseen”, sanoo Ensi- ja turvakotien liiton asiantuntija Tiuku Pennola.

Ammattilainen, näin voit tukea sateenkaariperheitä työssäsi

  • Älä oleta, vaan kysy! Älä esimerkiksi oleta, että perheeseen kuuluu automaattisesti äiti ja isä.
  • Käytä avoimia kysymyksiä. Esimerkiksi sen sijaan, että kysyisit, onko lapsella isä ja äiti tai mistä olet kotoisin, voi kysyä kerrotko teidän perheestänne. 
  • Huomioi biologisen vanhemman lisäksi sosiaalinen vanhempi palveluissa – ei jätetä häntä ulkopuolelle .
  • On tärkeää, että palveluissa kiinnitetään huomiota yhdenvertaisuuteen ja turvallisuuteen, jotta kaikilla olisi tervetullut olo ja jokainen voisi olla sellainen kuin on .
  • Kouluttaudu ja hanki lisää tietoa ja osaamista sateenkaariperheiden ja maahanmuuttajataustaisten perheiden kohtaamiseen ja tukemiseen. Tietoa saat ETKL:n kautta sekä verkosta esimerkiksi Setan ja Sateenkaariperheet ry:n sivuilta.  

Vinkit jokaiselle: Näin voit olla parempi liittolainen