Vauvaperheet

Lasten toiveet esille uuden vankilan suunnittelussa

Hämeenlinnan uuden vankilan suunnittelussa on kuultu lasten toiveita.

Noin 8 000−10 000 lapsen vanhempi on vankilassa. Vanhemman vankeustuomio näyttäytyy lapselle vaikeana ja pelottavana. Joskus vanhemmat haluavat suojella lasta eivätkä kerro vanhemman olevan vankilassa – eivät vaikka lapsi vierailisikin siellä. Vankilan voidaan kertoa olevan kuntoutuspaikka, sairaala tai jopa mökki.  Lapsen oikeuksien sopimuksen mukaan lapsella on kuitenkin oikeus tietää vangitun vanhemman olinpaikka.  Hänellä on myös oikeus pitää yhteyttä vanhempaansa, mikäli se on hänen etunsa mukaista.

Ensi- ja turvakotien liiton Vanhempi vankilan portilla -hankkeessa (2017−2019) kartoitettiin ja kehitettiin lapsiystävällisiä, turvallista arkea ja perhesuhteita tukevia työtapoja. Yhtenä tärkeänä tavoitteena oli tehdä lapsi kuuluvaksi ja näkyväksi vankilassakin.  Halusimme kuulla myös lapsilta, millaisia ovat vankilan tapaamistilat heidän silmin. Hämeenlinnan uuden vankilan suunnittelutyö loi hienon mahdollisuuden vahvistaa lasten toiveiden kuulemista.

Uudet tilat ja niiden mahdollisuudet haastavat vankilan toimintakulttuurin.

Hämeenlinnan vankilan ja Vanhempi vankilan portilla -hankkeen yhteistyönä toteutettiin lapsille kysely, jossa vankilassa ja perhetapaamisissa tavatut lapset (23) kirjoittivat ja piirsivät toiveitaan siitä, miltä näyttää maailman parhaan vankilan tapaamistiloissa ja mitä siellä voisi tehdä.  Lisäksi lapset kuvasivat ajatuksiaan siitä, miten vankilahenkilökunta kohtaa heitä vankilassa. Monilla lapsilla oli kokemusta useamman vankilan tiloista ja toimintatavoista.

”Olisi kiva katsoa ulos ja että olisi wc”

Lasten toiveet liittyivät yleisesti tilojen sisustukseen tai toimintaedellytyksiin, tiloissa oleviin tavaroihin tai tilojen sijaintiin. Toiveissa kuvastui kodinomainen tila, joka mahdollistaisi yhteisen arkisen tekemisen vanhemman kanssa.

Värejä toivottiin niin kattoon, huonekaluihin kuin tekstiileihinkin.  Seinissä voisi olla myös maalauksia, kuten ”Ariel-seinä”. Valoisuutta ja ikkunoita pidettiin tärkeänä. Kalusteissa toivelistan kärjessä olivat säkkituolit, iso sohva ja pörrömatto.  Tilassa olisi tärkeää voida leipoa ja tehdä ruokaa, katsoa elokuvaa/televisiota, kuunnella musiikkia, rakentaa legoilla ja pelata lautapelejä.

Nuoret kokivat tarjolla olevien lelujen ja pelien olevan usein nuoremmille suunnattuja. Toivottiin myös pidempää tapaamisaikaa sekä ulkoilumahdollisuutta.  Moni haluaisi myös tuoda lemmikin mukanaan.  Lapsi ei myöskään haluaisi jännittää, kuka häntä on portilla vastassa.  ”Niin että mun ei tarttis pelätä, miten se kattoo tai mitä se sanoo.”

Arvostava ympäristö

Lasten toiveita käsiteltiin keväällä 2019 vankilan suunnittelutilaisuudessa. Todettiin, että monet lasten toiveet on mahdollista toteuttaa uudessa vankilassa. Tapaamistiloista on tulossa monikäyttöiset ja niihin liittyy ulkoilumahdollisuus.  Sisustamisessa hyödynnetään värejä ja kestäviä materiaaleja, jotta tilat ovat kodikkaat ja turvalliset.

Vaikka lapsen toivetta vanhemman kotiin tuovasta taikasauvasta ei voikaan toteuttaa, heidän suhdettaan voi vahvistaa vankilassa olon aikana. Heille voi tarjota arvostavan ympäristön, jota ei tarvitse kokea lisärangaistuksena, vaan joka virittää leikillisyydelle, ilolle, yhteisyydelle ja läheisyydelle. Ympäristön, joka kertoo, että lapsen ja vanhemman suhde on tärkeä ja ainutlaatuinen.