2/2020

Päihteet vauvaperheessä

Ensiaskel kohti muutosta

Päihteitä käyttävien äitien nimetön nettiryhmä tavoittaa erityisesti alkoholia runsaasti käyttävät pienten lasten äidit. Ryhmä madaltaa kynnystä hakea lisäapua päihdeongelmaan sekä tarjoaa paikan, jossa äiti voi pohtia tilannettaan yhdessä ohjaajien ja muiden samassa tilanteessa olevien kanssa.
Vauvaperheet

Chat auttaa vaikeuksissa

Ensi- ja turvakotien liiton chateissa moni saa tietoa tarjolla olevista palveluista, käytännön neuvoja tai pääsee keskustelemaan tunteistaan ja selventämään ajatuksiaan ammattilaisen kanssa. Vaikka kaikki ongelmat eivät ratkea yhdessä chat-keskustelussa, se voi avata apua tarvitsevalle uusia näkökulmia ja auttaa häntä myöhemmin tulevaisuudessa.
Vertaistuki

Verkkoauttaminen on osa yhdistyksen arkea

Verkkoauttaminen on edellytys palvelujen saavutettavuudelle pitkien välimatkojen maakunnassa Lapissa. Jos asiakkaan pitäisi ajaa satoja kilometrejä apua hakeakseen, voi etänä auttaminen olla sujuvin vaihtoehto. Se ei kuitenkaan voi olla itsetarkoitus, vaan auttamistavat valitaan aina asiakkaan tarpeiden ja mahdollisuuksien mukaisesti.