Lähisuhdeväkivalta Seksuaaliväkivalta Seurusteluväkivalta

Seurusteluväkivalta satuttaa

Selvitys toi esiin huolestuttavia seikkoja seurusteluväkivallan moninaisuudesta nuorten elämässä.

Aloittaessaan seurustelun nuori katsoo ihastumista ja rakastumista elämänsä aikana oppimiensa ja omaksumiensa käsitysten, oman itsetuntonsa sekä läheisiltään saamiensa oppien kautta. Nuori, joka on kokenut lämpimiä kohtaamisia perheessään, osaa odottaa samaa myös muilta ihmissuhteilta. Jos tilanne ei ole ollut näin hyvä, voi nuoren olla vaikea tunnistaa oikean ja väärän rajaa. Monien nuorten kohdalla seurustelu on parisuhteen opettelua ja uusien myönteisten asioiden kokemista. Valitettavasti osalle nuorista seurustelun pelisäännöt voivat vielä olla epäselvät ja kumppanin mustasukkaisuus tai omistushaluisuus saatetaan sekoittaa rakkaudeksi.

Nuorten seurusteluväkivaltaan puuttuminen onkin tärkeää väkivallan kierteen katkaisemiseksi. Jos väkivaltaan ei puututa, voivat tekijät käyttää sitä myös seuraavissa seurustelusuhteissaan. Väkivallan kokemukset haavoittavat ja lisäävät uhrin riskiä joutua väkivaltaiseen suhteeseen myös myöhemmin elämässään.

Väkivaltaan puuttuminen on tärkeää kierteen katkaisemiseksi.

Nuorten kokemukset esiin

Keskustelut nuorten kanssa kasvotusten ja Nettiturvakodin kahdenkeskisissä chateissa ovat tuoneet nuorten seurustelusuhteissa koetun väkivallan näkyväksi. Seurusteluväkivaltaa on Suomessa tutkittu vielä vähän verrattuna esimerkiksi Englantiin. Näistä havainnoista syntyikin toive ja tarve ilmiön selvittämiseen ja tiedon keräämiseen nuorten kokemuksista käsin.

Seurusteluväkivaltaan liittyvän selvityksen myötä haluttiin nostaa esille 15-29-vuotiaiden nuorten seurustelusuhteisiin liittyvä väkivalta ja nuorten kokemukset, herättää keskustelua aiheesta ja painottaa, että nuoret tarvitsevat paikkoja, joissa väkivallan kokemuksista on mahdollista puhua. Selvitys perustuu nimettömään verkkokyselyyn, johon vastasi kaikkiaan 290 nuorta, nuorten kehittämiskahviloihin ja nuorten väkivaltafoorumiin, joissa tavoitettiin 23 nuorta ilmiön äärelle.

Vastanneista iso osa kohdannut väkivaltaa

Selvityksen tulokset ovat joiltain osin erittäin huolestuttavia. Verkkokyselyyn vastanneista nuorista 75 % kertoo kokeneensa väkivaltaa seurustelusuhteessa. Verkkokyselyyn vastanneista nuorista kaksi kolmesta on kohdannut jonkinlaista väkivaltaa lapsuuden perheessään. Joka neljäs vastanneista nuorista on raiskattu seurustelusuhteessa. Joka toinen on saanut fyysisiä vammoja väkivallan seurauksena ja joka kolmas on käyttäytynyt väkivaltaisesti itseään kohtaan. Lähes jokainen on kokenut ahdistuneisuutta, syyllisyyttä ja pelkoa seurusteluväkivallan seurauksena.

Selvitys tuo esille väkivallan moninaisuuden nuorten elämässä. Verkkokyselyyn vastanneista lähes jokainen (83 %) on kokenut haukkumista ja nimittelyä. Yli puolet on kokenut pelottelua (67 %) ja pakottamista tai painostamista johonkin sellaiseen, mitä ei olisi halunnut tehdä (65 %). Fyysinen väkivalta näyttäytyy tönimisenä (62 %), vaatteista repimisenä (48 %), heittämisenä seinää vasten (43 %) tai lyömisenä avokämmenellä (43 %). Seksuaaliväkivallan kohdalla nuoret kertovat kokeneensa pakottamista tai painostamista sellaisiin seksuaalisiin tekoihin, mitä ei olisi halunnut tehdä (60 %). Seksuaalista ahdistelua (26 %) on kokenut jopa joka neljäs nuori. Valitettavan monen nuoren kohdalla väkivalta on jatkunut myös parisuhteen päätyttyä eron jälkeisenä vainona (67 %).

Seurusteluväkivaltaa on mahdollista ehkäistä puhumalla siitä ja näin lisäämällä nuorten ja aikuisten tietoisuutta ilmiöstä. Tuomalla aihetta yleiseen keskusteluun myös asian puheeksi ottaminen helpottuu. Nuoren on helpompi kertoa omista kokemuksistaan, kun hänellä on tunne, että asiasta on turvallista puhua ja hän ei ole kokemustensa kanssa yksin.

Kirjoittaja työskentelee Ensi- ja turvakotien liitossa perhe- ja lähisuhdeväkivaltatyön asiantuntijana.