Näkökulmat

Sote-uudistus on myös järjestöille näytön paikka

Vuoden 2023 alusta vastuu sote-palveluiden järjestämisestä siirtyy kunnilta uusille hyvinvointialueille. Merkittävä muutos vaikuttaa monilla tavoin myös sosiaali- ja terveysjärjestöihin.

Ensi- ja turvakotien liiton pääsihteeri Riitta Särkelä kertoo, että sote-järjestöt ovat aktiivisesti vaikuttaneet uudistuksen valmisteluun.

– Emme ole jääneet pelkäämään muutosta, vaan osallistumme ja vaikutamme. Työtä on paljon, koska hyvinvointialueiden valmistelu on tapahtunut hyvin eritahtisesti.

Särkelä näkee sote-uudistuksen isona mahdollisuutena, joka toteutetaan ihmisiä varten.

Särkelä näkee sote-uudistuksen isona mahdollisuutena, joka toteutetaan ihmisiä varten. Lähtökohtana on yhdenmukaisten palveluiden varmistaminen kaikille.

– Nykyinen tilannehan ei ole häävi. Sote-palveluihin kuluu rahaa, ihmiset eivät tule autetuiksi ja epätasa-arvo kasvaa koko ajan.

Lakiin saatu kirjattua keskeisiä asioita

Historialliseen uudistukseen liittyy Särkelän mukaan mahdollisuuksien lisäksi sote-järjestöjen kannalta myös huolia.

– Voidaan ajatella, että ne ovat vain paikallisia vapaaehtoispuuhastelijoita tai yritysten kaltaisia palveluntuottajia, eikä tunnisteta toiminnan monipuolisuutta.

Jokaisella hyvinvointialueella on turvattava järjestöjen toiminta-avustukset sekä kumppanuustoiminta.

Huolta on liittynyt myös järjestöjen toimintaedellytyksiin. Ensi- ja turvakotien liitto onkin tehnyt muiden järjestöjen kanssa paljon työtä sen eteen, että uuteen sote-lakiin on kirjattu hyvinvointialueille velvoite tukea järjestöjen toimintaedellytyksiä ja yhteistyön tekeminen niiden kanssa.

– Vaikutimme myös siihen, että järjestöjä tulee jatkossakin kuulla säännöllisesti hyvinvoinnin ja terveyden edistämisessä.

Särkelä painottaa sitä, että jokaisella hyvinvointialueella on turvattava järjestöjen toiminta-avustukset sekä kumppanuustoiminta.

– Järjestöjen pitää vahtia, että toiminta-avustukset säilyvät ja hyvinvointialueet varaavat rahoitusosuutensa kumppanuustoimintaan.

Pitää uskaltaa ajatella isosti

Riitta Särkelä huomauttaa, että sote-uudistus ei onnistu, jos ei samalla uudisteta toimintatapoja. Tärkeintä ihmisille on sosiaali- ja terveyspalvelujen saumaton yhteys.

– Nyt jos koskaan pitäisi uskaltaa ajatella rohkeasti ja isosti. Sote-järjestöillä on ollut sellaista osaamista, mitä monilta kunnilta on puuttunut. Myös uusilla hyvinvointialueilla meillä on paljon annettavaa.

Jatkossa yhteistyön merkitys painottuu nykyistäkin enemmän. Esimerkiksi tulevaisuuden sote-keskuksissa järjestöt voivat toimia osana moniammatillisia tiimejä.

Järjestöjen osaamisen ja niiden tarjoaman tuen tulee näkyä hyvinvointialuestrategioissa ja osana uutta palveluverkkoa.

– Järjestöjen osaamisen ja niiden tarjoaman tuen tulee näkyä hyvinvointialuestrategioissa ja osana uutta palveluverkkoa.

Sote-uudistus on näkynyt ensimmäistä kertaa julkisuudessa laajemmin tammikuussa 2022 aluevaalien yhteydessä.

– On tärkeää saada aluevaltuustoihin järjestöihmisiä, jotka aidosti tuntevat sosiaali- ja terveydenhuollon, Särkelä sanoo.

Substanssiosaamisen lisäksi Ensi- ja turvakotien liiton pääsihteeri kaipaa uusilta päättäjiltä kykyä nähdä kuntarajojen yli.

– Aluevaltuuston jäsenten tulee pystyä hahmottamaan koko hyvinvointialueen tarpeet. Millainen palvelurakenne palvelee meidän aluettamme kaikkein parhaiten?