Lähisuhdeväkivalta Väkivaltatyön avopalvelut

Turvallinen mies – itselleen ja muille

Jussi-työ on pystynyt tarjoamaan apua ja tukea miehille ja siten myös perheille työskentelyssä kohti väkivallatonta yhteiseloa.

Osattomuus ja turvattomuuden kokemukset lapsuudessa ja nuoruudessa johtavat helposti traumoihin ja haitallisiin käyttäytymismalleihin, joiden tunnistamiseen ja korjaamiseen vaaditaan usein ihmisikä.

Tyypillisesti tekijä tuntee valtavaa syyllisyyttä ja häpeää, mikä estää avun hakemisen ja aiheuttaa sosiaalista eristäytymistä.

”Kiitos, elämäni paras teko, että tulin hakemaan apua.” (asiakkaan kommentti)

Jo ensimmäisten turvakotien lähtökohtana oli auttaa koko perhettä, naisia, lapsia ja miehiä. Pääsääntöisesti turvakotien palveluja käyttivät naiset ja lapset, mutta miesten kanssa työskentely aloitettiin eri tavoin, esimerkiksi kriisipalvelun ja akuutin väkivaltatilanteen selvittelyn keinoin.

Turvallinen isä ja pieni tyttö portailla katsomassa eri suuntiin. Kuvan isä ei ole Jussi-työn asiakas.

Ensi- ja turvakotien liitossa on kehitetty väkivallan tekijöiden kanssa tehtävää työtä ensin Jussi-työn kokeiluna ja myöhemmin vakinaisena työmuotona. Jussi-työn hankkeella lähdettiin rohkeasti kehittämään miehille suunnattua matalan kynnyksen auttamistyötä. Toiminta käynnistyi syyskuussa 1994 neljässä kaupungissa Raha-automaattiyhdistyksen rahoittamana projektina liiton jäsenyhdistysten turvakotien yhteydessä. Toiminnan kehittämiseen lähtivät aluksi mukaan jäsenyhdistykset Helsingistä, Lahdesta, Turusta ja Vantaalta. Samoihin aikoihin alkoi Espoossa Lyömättömän linjan työskentely väkivaltaa käyttäneiden miesten kanssa. Työn monipuolisista sisällöistä on kehittynyt muun muassa Lyömätön tie -Väkivallan katkaisuohjelma®.

Väkivalta väheni merkittävästi

Jussi-työn yksi perusajatus oli, että miehiä autetaan elämään turvallisesti itsensä ja läheistensä kanssa. Matalan kynnyksen periaatteilla tähdättiin väkivallan vähentämiseen ja ennaltaehkäisyyn ennen kuin fyysistä väkivaltaa oli tapahtunut. Nimenä Jussi-työ® tarkoitti sitä, että se on miehille suunnattu työmuoto, jota miehet toteuttivat. Nykyään Jussi-työntekijöinä on myös naisia ja naiset voivat hakea apua Jussi-työstä.

Vuonna 2010 tehty arviointitutkimus osoitti, että apua hakevat hyötyivät Jussi-työstä. Vastauksissa korostui erityisesti väkivallan vähentymisvaikutus. Tutkimukseen haastateltujen mukaan (N 131) kolmanneksella väkivalta oli vähentynyt merkittävästi tai loppunut kokonaan. Arviointitutkimuksen aikaan Jussi-työstä sai apua 600 miestä vuodessa.

Palkittua apua

Kolmivuotisen projektivaiheen jälkeen Jussi-työ laajeni ja synnytti erilaisia auttamisen malleja sekä alueellisia väkivaltatyön kehittämisprojekteja, jotka ovat viimeisen 25 vuoden aikana mukautuneet paikallisiin tarpeisiin. Ensi- ja turvakotien liiton Jussi-työ voitti vuonna 2013 ensimmäisen kansallisen rikoksentorjuntakilpailun, jonka teemana oli lähisuhdeväkivallan ehkäiseminen.

Jussi-työ® ja Lyömätön tie -Väkivallan katkaisuohjelma® on osin otettu käyttöön useimmissa jäsenyhdistystemme avopalveluissa. Jo kolmatta vuosikymmentä jatkuneella Jussi-työn taipaleella työhönsä sitoutuneet työntekijät ovat antaneet taitonsa ja osaamisensa työmuodon käyttöön. Tällä on ollut ratkaiseva merkitys tähän päivään ja jäsenyhdistystemme tarjoamien avopalveluiden sisällöille. Apua on tarjolla väkivallan kaikille osapuolille.

Kirjoittaja työskentelee Ensi- ja turvakotien liitossa perhe- ja lähisuhdeväkivaltatyön asiantuntijana. Kuvan isä ja tyttö eivät ole Jussi-työn asiakkaita.