Vauvaperheet

Uusi näkökulma vuorovaikutukseen

Näyttää siltä, että vauvan ja vanhemman vuorovaikutuksessa tärkeää on myös sen ennustettavuus.

NMKY Oulu

Vauvojen kanssa toimivat ovat jo vuosikymmeniä tienneet, miten suuri merkitys varhaisella vuorovaikutuksella on. Teoria ja kokemus ovat vahvistaneet, että vanhemman läsnäolo, lämpö ja sensitiivisyys ennustavat voimakkaasti lapsen kehitystä.

Uusi tutkimus tuottaa nyt tietoa siitä, että lämmön ohella vuorovaikutuksessa on tärkeää sen ennustettavuus, se, että vauva voi luottaa siihen, että hän tietää, miten vanhempi tulee toimimaan.

Yhdysvalloissa Elysia Poggi Davis ja Tallie Z. Baram tutkimusryhmineen ovat onnistuneet luomaan mallin, joka ennustaa vanhemman vuorovaikutusaloitteiden perusteella, miten johdonmukaisesti vanhempi on vuorovaikutuksessa lapsen kanssa. Tutkimuksessa on laskettu kertoja, jolloin vanhempi katsoo vauvaa, puhuu hänelle tai koskettaa häntä.

Mallia on kokeiltu sekä rottapoikasilla ja -emoilla että ihmislapsilla ja äideillä.

Ensimmäiset suomalaistulokset tulossa

Psykoterapeutti, tutkija, dosentti Riikka Korja kuuluu suomalaiseen FinnBrain-tutkimusryhmään, joka tutkii Turun yliopistossa ympäristön ja perimän vaikutuksia lapsen kehitykseen. Tutkimusryhmä on kokeilemassa Davisin ja Baramin kehittämää mallia suomalaiseen aineistoon.

Korja on innoissaan mallista ja sen mahdollisuuksista.

― Todella kiinnostavaa on, että Yhdysvalloissa vuorovaikutuksen ennustettavuuden tulos ennusti lapsen kognitiivista kehitystä sekä ihmisillä että eläimillä tehdyissä kokeissa.

Davis ja Baram ovat seuranneet samoja lapsia ensin vuoden, sitten 2,5 vuoden ja vielä 6,5 vuoden iässä. He huomasivat, että sillä, miten ennustettavaa vanhemman vuorovaikutus yksivuotiaan kanssa on, on yhteys lapsen muistin toimintaan aina kouluikään saakka.

― Alustavasti näyttäisi siltä, että myös Suomessa tulokset ovat hyvin samansuuntaiset, sanoo Riikka Korja.

Vuorovaikutus voi lievittää stressiä

Kymmenisen vuotta Keski-Suomen ensi- ja turvakodin yksiköitä työnohjannutta Riikka Korjaa kiinnostaa, miten vuorovaikutus voisi suojata vauvaa, jonka perheen tilanne on stressaava tai kuormittunut.

― Vuorovaikutus voi olla joko suojaava tai riskiä lisäävä tekijä ympäristössä, jossa muutenkin on huolta ja murhetta, Korja kuvaa.

― Meidän pitäisi tietää, mitkä tekijät vaikuttavat siihen, että äiti tai isä kaikesta huolimatta pystyy rakentamaan hyvän vuorovaikutussuhteen. Ja keille lapsille hyvä vuorovaikutus on aivan erityisen tärkeää.

Suomessa vauvoja on tutkittu toistaiseksi vain vuoden ikään asti, mutta vaikuttaa siltä, että perheen stressiä vähentämällä voidaan vaikuttaa myös vuorovaikutukseen.

― Minusta kannattaa tehdä kaikki voitava, jotta esimerkiksi psyykkisesti huonosti voivat tai päihteitä käyttäneet äidit ja heidän lapsensa ensikodeissa ja muissa yhdistysten palveluissa kokisivat mahdollisimman vähän kuormitusta, sanoo Korja.

Hän uskoo, että stressin vähentäminen näkyy parempana vuorovaikutuksena vanhempien ja vauvojen välillä.

― Aitoa iloa pitäisi olla mahdollisimman paljon.

Riikka Korja puhui vuorovaikutuksesta ensimmäisessä Vauvafoorumissa. Katso myös YouTube / Ensi- ja turvakotien liitto

Teksti: Essi Lehtinen, kuva: Mikko Törmänen