Kansalaistoiminta Vertaistuki Lähisuhdeväkivalta

Verkkoauttaminen on osa yhdistyksen arkea

Verkkoauttaminen on edellytys palvelujen saavutettavuudelle pitkien välimatkojen maakunnassa Lapissa. Jos asiakkaan pitäisi ajaa satoja kilometrejä apua hakeakseen, voi etänä auttaminen olla sujuvin vaihtoehto. Se ei kuitenkaan voi olla itsetarkoitus, vaan auttamistavat valitaan aina asiakkaan tarpeiden ja mahdollisuuksien mukaisesti.

Digitaalisuus näkyy Lapin ensi- ja turvakoti ry:n toiminnassa joka päivä. Sitä hyödynnetään jokaisessa toimintayksikössä. Esimerkiksi chatit ja video- eli kuvapuhelut ovat luonnollinen osa yhdistyksen toimintaa. Asiakaskontaktien lisäksi Lapin yhdistyksen työntekijät pitävät verkon avulla yhteyttä viranomaisiin ja toisiin ammattilaisiin.

Videopuhelut tukena avopalveluissa

Lapin yhdistyksessä videopuheluita käytetään tilanteen ja tarpeen mukaan lähisuhde- ja väkivaltatyön sekä vauva- ja pikkulapsiperheiden avopalveluissa, kriisikeskuksessa ja päihdekuntoutuksen avopalveluyksikkö Tuuliassa. Esimerkiksi vauvaperhe voi tarvita tiivistä tukea kotiharjoittelussaan laitosjakson jälkeen. Videopuhelun avulla ohjaaja myös näkee, miten perhe pärjää kotona. 

Lähisuhde- ja väkivaltatyön avopalvelussa voidaan ottaa videopuheluyhteys nuoren tai aikuisen kanssa, jos asiakasta esimerkiksi mietityttää väkivalta. Asiakkaalla voi olla tarve pohtia tilannettaan jonkun ulkopuolisen kanssa, vaikkei väkivaltaa olisi vielä tapahtunut. Kotona on voinut olla uhkaava ilmapiiri, tai asiakas pelkää käyttävänsä väkivaltaa. Videopuhelu voi olla myös turvallisuustekijä, jos väkivallan tekijä keskustelee väkivaltatyön työntekijän kanssa. Kriisikeskukseen taas voi ottaa yhteyttä puhelimitse akuutissa kriisissä. Työntekijä ja asiakas voivat sopia yhteisen videopuheluajan.

Vertaisryhmät toimivat myös verkossa

Tällä hetkellä Lapin yhdistys kehittää edelleen verkossa toimivia ryhmiä. Vertaisvoimaa vanhemmille -hankkeen ryhmissä jaetaan kokemuksia ja löydetään ratkaisuja eri kasvatustilanteisiin. Vuoden 2019 aikana järjestettiin kahdeksan Vertaisvoimaa vanhemmille -ryhmää, joista viisi kokoontui Rovaniemellä ja kolme verkkoyhteydellä. Ryhmä on tarkoitettu leikki-ikäisten lasten vanhemmille.  

Vanhemmilla voi olla pieniä tai isoja ongelmia lapsensa kasvatuksessa. Lähtökohtana on lapsen kannustava kasvatus, ja ryhmässä pyritään kiinnittämään huomio hyviin asioihin haasteista huolimatta. Vanhemmat ilmoittautuvat etukäteen ryhmiin, jotka kestävät kymmenen viikkoa. Kokoontumiskerrat ovat kerran viikossa, ja jokaiselle tapaamiskerralle on oma teemansa.

Ryhmään osallistuneet vanhemmat tukevat toisiaan myös WhatsAppissa. Tällöin apu ja vertaisten tuki on entistä paremmin saavutettavissa silloin, kun sitä eniten kaipaa. WhatsApp-ryhmä jää myös usein elämään varsinaisen ryhmätoiminnan päätyttyä. Lapin yhdistyksen tavoitteena on tulevaisuudessa tarjota samankaltaista toimintaa myös alakouluikäisten lasten perheille.

Avointa mieltä ja kokeilunhalua

Lapin ensi- ja turvakoti ry:ssä verkkoauttamisen kehittäminen alkoi Visioverkko®-hankkeessa vuosina 2011–2016. Hankkeessa kehitettiin teknologiavälitteisiä, erityisesti matalan kynnyksen palveluja, ohjausta ja neuvontaa lappilaisille. 

Verkkovälitteisten toimintamallien ottaminen osaksi työtä on edellyttänyt työntekijöiltä avointa mieltä ja kokeilunhalua. Teknologian rohkea käyttäminen on tarkoittanut menemistä oman ammatillisen osaamisen mukavuusalueen ulkopuolelle, omien ennakkoluulojen ylittämistä, intoa kehittää ja kokeilla uudenlaisia toimintatapoja sekä kykyä sietää epävarmuutta ja taitoa reagoida nopeasti muuttuviin tilanteisiin esimerkiksi tekniikan pettäessä. 

Johtajuudelta se on vaatinut avoimuutta, maakunnallista edelläkävijyyttä järjestölähtöisessä auttamisessa, alueelta ja asiakkailta tulevien hiljaisten signaalien aistimista, suunnan näyttämistä, mutta ennen kaikkea toisin toimimisen mahdollistamista.

Kirjoittaja työskentelee Lapin ensi- ja turvakoti ry:ssä palvelupäällikkönä.

Lue  Vertaisvoimaa vanhemmille -verkkoryhmään osallistuneen äidin kokemus: Äiti sai tukea vanhemmuuteensa verkkoryhmässä 

Lue koko Enska 2/2020 täältä issuusta.