Vertaistuella on suuri merkitys asiakkaille avopalvelu Tuuliassa

Lapin ensi- ja turvakodin kokemus- ja vertaistoiminta on osa yhdistyksen vapaaehtoistoimintaa. Kaikki toimijamme ovat koulutettuja tehtäväänsä. Tällä hetkellä meillä on toiminnassa mukana neljä kokemus- ja vertaistoimijaa, joilla on kokemusta päihteiden käytöstä vanhempana, kokemusta läheisen päihteidenkäytöstä perheessä tai kokemusta väkivallasta lähisuhteessa. Kokemus- ja vertaistoimijakoulutukseen on voinut hakeutua, kun on itse toipunut kokemastaan ja itsellä on halu oman kokemuksensa kautta auttaa toisia.

Vertaistoimijuus tarkoittaa sitä, että tehtävään koulutettu vapaaehtoinen kertoo kokemastaan sellaiselle, joka on kokenut samankaltaisen tilanteen. Koulutettu kokemustoimija taas kertoo kokemuksestaan sellaisille, jotka eivät ole kokeneet samankaltaista tilannetta, esimerkiksi ammattilaisille.

Vertaistuella on suuri merkitys asiakkaillemme. Asiakkaillamme on mahdollisuus tavata samankaltaisessa elämäntilanteessa olevia viikoittain yhteisöpäivänä. Lisäksi asiakkaidemme ehdotuksesta aloitimme vapaamuotoisen perhekahvilatoiminnan, jossa perheillä on mahdollisuus tavata toisiaan vapaan ajatusten vaihdon ja vertaistuen merkeissä. Toisten samankaltaisessa tilanteessa olevien kesken on helpompaa kokea luottamusta, joukkoon kuulumista, suvaitsevaisuutta ja ymmärrystä.

Asiakkaillemme ovat erityisen tärkeitä koulutetut vertaistoimijamme. Heillä on kokemus myös toipumisesta ja siitä, mikä heitä on auttanut vaikeassa elämäntilanteessa. Kun vertaistoimija on kertonut omista kokemuksistaan, on asiakkaillemmekin ollut helpompaa kertoa omista vaikeista, kenties pitkään vaietuista kokemuksistaan. Asiakkaamme ovat kertoneet, että kun asiat ovat tulleet ääneen kerrotuiksi ja jonkun kanssa jaetuiksi, on oma olo helpottunut.

Koulutetut vertaistoimijamme ovat käyneet tapaamassa Tuulian asiakasperheitä ryhmissä ja yksilötapaamisilla. Vertaistoimijamme ovat oman esimerkkinsä avulla rohkaisseet, innostaneet ja tukeneet asiakkaitamme. He hyväksyvät asiakkaamme ehjinä ihmisinä ja ymmärtävät vaitiolovelvollisuuden. He tietävät myös, että he ovat oman tilanteensa asiantuntijoita, eikä heiltä odoteta ammattilaisen asiantuntemusta.

Meitä on Tuulian työryhmässä kaksi työntekijää, jotka olemme kokemus- ja vertaistoimijoiden tukena heidän tärkeässä tehtävässään. Säännölliset, yhteiset kahvihetkemme ovat meille tärkeitä paikkoja jakaa ajatuksia. Kokemus- ja vertaistoimijamme ovat iloinen, yhteistyökykyinen ja yhteen hitsautunut porukka, jonka kanssa on ilo tehdä tärkeäksi kokemaamme työtä.

Vertaistoimijamme kertovat, että tämänkaltainen vapaaehtoistyö on palkitsevaa, kun tulee tunne, että on voinut antaa toiselle jotain korvaamatonta. Tunteen siitä, ettei ole yksin, joku muukin on kokenut samaa ja selvinnyt siitä. Osa vertaistoimijoistamme muistaa itse aikanaan kaivanneensa vertaistukea. Osa muistaa, kuinka vertaisen tapaaminen toi perspektiiviä omaan tilanteeseen ja toivoa toipumisesta.

Tällä hetkellä kaikki toiminnassamme mukana olevat kokemus- ja vertaistoimijamme elävät aktiivista, kiireistäkin elämää. Kaikkiin pyyntöihimme he eivät ehdi vastata, minkä hyvin ymmärrämme. Siksipä meillä on tarkoitus järjestää jälleen syksyllä uusien toimijoiden koulutus, missä myös entisten toimijoiden osaamista hyödynnetään.

Teksti ja kuva: Jenni Takala