Kuopion Ensikotiyhdistys ry

Lähisuhdeväkivaltatyössä otettiin haltuun lapsen kaltoinkohtelun katkaisemisen menetelmä

Pelotta lähisuhdeväkivaltatyöntekijämme Hilla Bäck ja Elli Voutilainen suorittivat Ensi- ja turvakotien liiton järjestämän LKK-ohjaajakoulutuksen (184h).  LKK perustuu CPC-CBT -ohjelmaan (Combined Parent-Child Cognitive Behavioral Therapy) ja yhtenä kouluttajana toimi ohjelman kehittäjä Ph.D. Melissa Runyon.

Yhdysvalloissa kehitetty menetelmä on haluttu ottaa Suomessa käyttöön, sillä tutkimustieto osoittaa menetelmän auttavan lapsia ja perheitä toipumaan kuritusväkivallan kielteisistä vaikutuksista. Menetelmän avulla vanhempien kannustavan kasvatuksen taidot vahvistuvat.

LKK-ohjelman avulla lapsen turvallisuuden kokemus voi kasvaa, vanhempi voi oppia kantamaan vastuun toiminnastaan ja vuorovaikutus perheessä voi parantua.

− Meillä jo käytössä olevista työskentelytavoista LKK eroaa pitkäkestoisuudellaan. Tässä työskentelyssä on mukana koko perhe. Tapaamisiin liittyy aina lapsen ja vanhemman omaa työskentelyä, mutta myös koko perheen yhteinen osuus. Pitkäkestoisen työskentelyn avulla perheelle annetaan aikaa opetella ja ottaa käyttöön uusia toimintatapoja ja vuorovaikutuksen muotoja, pohtii Elli.

Lapselle LKK-ohjelma tarjoaa turvallisen paikan puhua kokemuksistaan, tunteistaan ja ajatuksistaan. Perheen yhteisissä hetkissä mahdollistuu uusien toimintatapojen harjoittelu ja kokemukset mukavasta yhdessäolosta sekä kommunikoinnista.

− Koulutuspäivissä sovelsimme case -työskentelyn kautta menetelmän käyttöönottoa omaan palveluumme. Kulttuurierot sekä erilainen lainsäädäntö, heijastuvat perheiden kanssa tehtävään työhön. Jenkeissä voidaan oikeuden päätöksellä määrätä osallistumaan LKK-ohjelmaa vastaavaan CPC-CBT-ohjelmaan. Meille tullaan omasta tahdosta ja toiveesta saada muutosta elämään, tarkastelee Hilla.

Lisätietoja:
Lähisuhdeväkivaltatyön avopalvelu, Pelotta
Hilla Bäck p. 044 369 7211
Elli Voutilainen p. 044 369 7210