Kansalaistoiminta Vapaaehtoisuus Monikulttuurisuus

Kahden kulttuurin perheiden isät saavat apua Duo ryhmistä

Familia ry:n Duo isäryhmä on kohtaamispaikka kaksikulttuuristen perheiden isille ja mieshuoltajille. Ryhmää vetävät vapaaehtoiset, joilla itsellään on kahden kulttuurin perhe tai perhetausta.

Duo isäryhmät kannustavat ja tukevat eri taustaisia isiä kahden kulttuurin perheissä. Ryhmät antavat isille tilaa jakaa ajatuksia, huolia ja turhautumisia, pohtia isänä olemista ja isien elintärkeää roolia lastensa kehityksessä.

Ryhmässä keskitytään verkostoitumiseen, uusien työkalujen oppimiseen, ideoiden jakamiseen ja kahden kulttuurin perheen isien tukemiseen.

Yhteinen tavoite – monta lähestymistapaa

Vuoden aikana on ollut kolme kasvokkain kohtaavaa isien ryhmää Turussa, Vantaalla, Porissa ja yksi hybridinä Helsingissä eli niin että osa tapahtumaan osallistujista oli etänä. Ryhmiin osallistui yhteensä 28 isää. Kokoontumiskertoja oli kaikkiaan 24. Isillä oli erilaisia ajatuksia ja lähestymistapoja aiheeseen. 

Esimerkiksi yksi ryhmistä kävi tapaamisissa läpi empaattisen kommunikaation perusperiaatteita (empaattinen kommunikaation tunnetaan myös nimellä väkivallaton vuorovaikutus eli Nonviolent communication, NVC) ja toisen ryhmän isät ottivat myös lapsensa mukaan tapaamisiin

− Ryhmistä on saatu hyvää palautetta ja toimintaan osallistuneet isät kertoivat saaneensa tapaamisista erityisesti hyvinvointia lisäävää vertaistukea. Mutta isät myös toivoivat aktiivisempia ryhmiä, jotka voisivat sisältää esimerkiksi yhteistä liikuntaa perheille, sanoo suunnittelija Hanna Kinnunen Familia ry:stä.

Erityisesti vauva-aika voi hämmentää

Vuonna 2022 Suomessa oli noin 96 808 kaksikulttuurista perhettä. Näistä 86 808 on perheitä, joissa toinen vanhemmista on syntynyt Suomessa ja toinen ulkomailla. Lisäksi on noin 10 000 perhettä, joissa molemmat vanhemmat ovat syntyneet ulkomailla, vaikkakin eri maissa.

Väestöliiton Perhebarometrissä kartoitettiin vuonna 2012 kahden kulttuurin perheiden tilannetta Suomessa (Rakkautta, rikkautta ja ristiriitoja – Väestöliitto.fi (vaestoliitto.fi).  Yksi tutkimustuloksista oli, että isyys kaksikulttuurisissa perheissä kaipaa erityistä tukea. Kahden kulttuurin perheiden miehet ovat naisia tyytymättömämpiä vanhemmuuteensa.

Erityisesti vauva-aika voi olla hämmentävää, jos isän kokemukset perustuvat perheyhteisöön ja kulttuuriin, jossa uuden äidin tukena on ilman erillistä pyytämistä runsaasti sukulaisia. Suomalaisen kulttuurin antama isän rooli sekä suomalaisen puolison odotukset tuoretta isää kohtaan saattavat yllättää.

Toisaalta sellaisissa kahden kulttuurin perheissä, joissa äiti on kasvanut jossakin yhteisöllisessä kulttuurissa, saattaa äitiys Suomessa tuntua todella yksinäiseltä.

Kummassakaan tilannetta ei helpota se, että kahden kulttuurin perheiden tukiverkot ovat jo lähtökohtaisesti tavallista pienemmät, sillä toisen puolen isovanhemmat ja muu suku asuvat useimmiten jossain toisessa maassa.

”Duo isäryhmä vaikutti juuri siltä, mitä etsin ja sitä se ehdottomasti olikin. Sain hyviä neuvoja ryhmältä, mutta mikä tärkeintä, huomasin, että minä ja muut annoimme hyviä neuvoja ja palautetta toisillemme. Autoimme todella toisiamme”,

(Duo -isäryhmään osallistunut)

Matthewn elämä muuttui – isien ryhmä auttoi

Duo isäryhmät tuovat kaivattua yhteenkuuluvuutta ja antavat mahdollisuuden keskustella sekä käsitellä isyyteen liittyviä kokemuksia muiden samassa elämäntilanteessa olevien miesten kanssa. Kun Matthew Bowenin elämä muuttui, ryhmä auttoi.

Matthew muutti Suomeen Porissa asuvan vaimonsa luokse vuonna 2016.

− Kun tulin isäksi ja elämäni muuttui. Kaipasin aina ohjausta ja tukea ja sitä kautta löysin isien ryhmän. Ryhmä vaikutti juuri siltä, mitä etsin ja sitä se ehdottomasti olikin. Sain hyviä neuvoja ryhmältä, mutta mikä tärkeintä, huomasin, että minä ja muut annoimme hyviä neuvoja ja palautetta toisillemme. Autoimme todella toisiamme. Joten kun isien ryhmän seuraava kierros oli alkamassa, odotin innolla liittymistä uudelleen, Matthew kertoo.

Hänen mielestään eniten auttoi se, että ryhmässä pääsi tutustumaan muihin isiin ja mieshuoltajiin yhteisössä, jotka ovat samankaltaisessa kaksikulttuurisessa tai monikulttuurisessa tilanteessa. Matthew sai ryhmästä niin paljon apua, että päätti lopulta itse ryhtyä auttamaan muita. Hän alkoi vetämään omaa ryhmää.

− Mielestäni se on tärkeä osa vapaaehtoistyötä: ymmärtää arvo, jonka ponnistelusi tuovat muille. Matthew tarina on julkaistu Familia ry:n sivulla: Matthew Bowen’s Story – FAMILIA (familiary.fi)