Monikulttuurisuus

Sopukassa voimia ja virkistystä sotaa pakeneville vauva- ja lapsiperheille

Sodan kauhut ja pakomatka jättävät jälkensä Ukrainasta pakeneviin. Voimia ja virkistystä sotaa pakeneville vauva- ja lapsiperheille -hanke on kuitenkin ollut merkittävä apu perheille tarjoten toivoa ja iloa raskaassa elämäntilanteessaan.

Ensi- ja turvakotien liiton asiantuntija Tiuku Pennola kertoo, että hankkeen keskeisenä tavoitteena oli tarjota sotaa paossa oleville vauvoille, isommille lapsille ja heidän vanhemmilleen toiminnallisesti ohjattuja leirejä, joilla voitiin tuoda iloa, toivoa ja vahvistaa perheiden voimavaroja. Samalla haluttiin tarjota vanhemmille lepohetkiä ja vertaistukea, joka voisi helpottaa heidän kuormittavaa elämäntilannettaan.

Osuuskunta Tradekan apurahan avulla hankkeessa toteutettiin viisi virkistysleiriä toukokuusta 2023 tammikuuhun 2024 Ensi- ja turvakotien liiton koulutuskeskus Sopukassa Sipoossa. Leirit olivat kahden vuorokauden mittaisia ja osallistujina oli vaihdellen 5-6 ukrainalaisperhettä lapsineen.  Perheet tavoitettiin ukrainalaisten apukeskuksen, vastaanottokeskuksen ja verkostojen kautta.

Iloa ja vähemmän stressiä virkistysleireillä

Leirien ohjelma oli suunniteltu vauva- ja lapsilähtöisesti, ottaen huomioon perheiden toiveet. Ohjelmaan kuului monipuolista toimintaa, kuten koko perheen värikylpyjä, nukketeatteria, yhteisiä tutustumispiirejä, laululeikkejä, ulkoleikkejä, askartelua, ja paljon muuta.

Lastenhoitajat mahdollistivat sen, että vanhemmat saivat saunoa myös halutessaan oman perheen lisäksi rauhassa aikuisten kesken. Leireillä perheille tarjottiin ohjaajien suunnittelemaa ja perheiden toiveet huomioivaa monipuolista ohjelmaa, keskustelua ja rentoutusta.

Samassa elämäntilanteessa olevien tapaaminen auttoi

Leireille osallistui yhteensä 28 perhettä, 88 henkilöä. Palaute oli erinomaista; osallistuminen helpotti heidän oloaan. Iso merkitys oli sillä, että leirit tarjosivat mahdollisuuden tavata samanlaisessa elämäntilanteessa olevia perheitä.

”Leiri mahdollisti sen ymmärtämisen, ettei ole asioiden kanssa yksin ja tukea on mahdollista saada. Kaikki ihmiset rakentavat täällä uutta elämää”.

”Perheet arvioivat, että toiminta tuki lapsen hyvinvointia, ja kaikki kokivat paremman olon leirin jälkeen. Leirit toivat iloa, toivoa ja lisäsivät perheiden jaksamista arjessa. Vanhemmat kiittelivät erityisesti ohjelman monipuolisuutta ja mahdollisuutta keskustella muiden vanhempien kanssa”, Pennola sanoo. Lapset saivat leirillä leikkiseuraa, vauvat erityishuomiota ja nuoret vertaistukea. Vanhemmat iloitsivat nähdessään lapsensa nauravina, puuhakkaina ja sosiaalisia suhteita luovina. Erään äidin mukaan hän ei ollut nähnyt lapsensa nauraneen ennen leiriä todella pitkään aikaan. Leirillä olo toi vanhemmille toivoa siitä, että lapset selviytyvät vaikeista kokemuksista.

Voimia ja virkistystä sotaa pakeneville vauva- ja lapsiperheille -hanke on ollut onnistunut toteutus, joka on tuonut iloa, toivoa ja voimavaroja perheille vaikeassa elämäntilanteessa. Positiiviset palautteet sekä osallistujilta että ohjaajilta kertovat leirien merkityksellisyydestä ja niiden voimasta tuoda helpotusta sodasta ja pakomatkasta johtuvaan stressiin.