Kansalaistoiminta Vertaistuki

Familia ry tuntee kahden kulttuurin perheet

Familia ry on kahden kulttuurin perheiden asiantuntija ja edunvalvoja, joka tukee eri syistä Suomeen muuttaneiden ja täällä syntyneiden kaksisuuntaista kotoutumista. Yhdistyksestä tuli hiljattain Ensi- ja turvakotien liiton 31 jäsenyhdistys.


Familia ry järjestää suomen kielen kursseja ja keskusteluryhmiä, lasten ja perheiden kerhoja sekä ryhmätoimintaa äideille ja vauvoille, isille sekä eroryhmiä. Lisäksi yhdistys tarjoaa vanhempainvalmennusta sekä luentoja, infotilaisuuksia ja koulutuksia ja tekee edunvalvonta ja vaikuttamistoimintaa.

– Kahden kulttuurin perheellä tarkoitamme perhettä, jossa perheenjäsenillä on erilaisia kulttuurisia taustoja. Yleensä tämä tarkoittaa käytännössä sitä, että puolisot ovat syntyneet eri maissa. Jos kahden kulttuurin parilla on lapsia, ovat nämä luonnollisesti osa kahden kulttuurin perhettä”, sanoo Familian toiminnanjohtaja Elina Helmanen.

Monipuolista toimintaa kahden kulttuurin perheille

Vertaistoiminta on yhdistyksen keskeisin toimintamuoto. Duo vertaisryhmiin voivat osallistua kaksikulttuuristen perheiden perheenjäsenet. Äiti ja vauvaryhmät ovat suosittuja, kuten myös taapero -ryhmät. Isille ja perheille on omia ryhmiä sekä myös erilaisiin elämäntilanteisiin liittyviä ryhmiä, kuten esimerkiksi työnhakuun.

Familian pari- ja perheneuvonta on kahden kulttuurin pareille ja perheille tarkoitettua lyhytkestoista keskusteluapua ja vertaistukea huolta herättävissä tai kuormittavissa elämäntilanteissa. Neuvontapalvelut kattavat monipuolisesti kahden kulttuurin parisuhteeseen, vanhemmuuteen ja erotilanteisiin liittyvät kysymykset. Pari- ja perheneuvonta sisältää keskimäärin 1–3 lähi- tai etätapaamista ja se on maksutonta. Neuvontaa on tällä hetkellä saatavilla suomeksi, englanniksi ja espanjaksi.

Vertaistoiminta on yhdistyksen keskeisin toimintamuoto.

Yhdistys järjestää erilaisia tapahtumia kuten webinaareja, luentoja, chatteja, työpajoja ja keskustelutilaisuuksia. Familia järjestää erilaista kerho- ja työpajatoimintaa, jossa voi tutustua uusiin ihmisiin ja oppia uutta. Niissä voi esimerkiksi harjoitella eri kieliä sekä tutustua eri maiden ruokakulttuureihin ja kokea uusia elämyksiä.

Kokemusasiantuntijat ovat keskeinen osa yhdistyksen toimintaa. He edistävät kaksikulttuuristen perheiden hyvinvointia olemalla mukana erilaisissa koulutuksissa, seminaareissa ja työryhmissä, tai yhteistyössä median kanssa. Kokemusasiantuntijat voivat kertoa tarinansa myös esimerkiksi kokemusilloissa tai vertaisryhmissä. Kokemusasiantuntijoille järjestetään koulutusta erityisesti vapaaehtois- ja vertaistoiminnasta, sekä vaikuttamisesta kiinnostuneille kaksikulttuuristen perheiden jäsenille ja kaksikulttuurisen taustan omaaville.

Yhdistys järjestää myös leiritoimintaa Hauhon Lomakeskuksessa yhteistyössä Lasten Kesä ry:n kanssa sekä tuettuja lomia. Yhdistyksen monipuolisen toimintaan ja tukeen voi tutustua täällä: toimintaa ja tukea (Familia ry)

Familia ry kantaa huolta siitä, että Suomi on monikielinen maa, mutta yksilöllä voi olla vain yksi virallisesti rekisteröity äidinkieli. Yhdistys haluaa korjata tämän epäkohdan. Se on yhdistyksen yksi eduskunnan hallitusohjelmatavoitteista. Yhdistys on tehnyt Äidinkielenä monikielisyys -kansalaisaloitteen. Se keräsi yli 5000 kannatusilmoitusta. https://www.kansalaisaloite.fi/fi/aloite/11710 ). Tavoitteena on, että väestötietojärjestelmään voidaan merkitä useampi kieli.

– Useamman äidinkielen merkitsemisen mahdollisuus helpottaisi monien perheiden elämää, kun vanhempien ei tarvitsisi valita, kumman äidinkieli lapselle kirjataan järjestelmiin.

– Useamman äidinkielen merkitsemisen mahdollisuus helpottaisi monien perheiden elämää, kun vanhempien ei tarvitsisi valita, kumman äidinkieli lapselle kirjataan järjestelmiin. Se parantaisi myös monien tilastojen luotettavuutta ja helpottaisi palvelujen järjestämistä, kun saatavissa olisi tarkempi tieto ihmisten kielellisestä taustasta”, sanoo Helmanen.

Nykyiset tilastot eivät kerro totuutta monikielisyydestä. Tilastokeskuksen mukaan vieraskielisten henkilöiden määrä vuoden 2021 lopussa oli 8,3 prosenttia koko väestöstä. Useamman kuin yhden kielen rekisteröinti mahdollistaisi parempien monikielisten palvelujen suunnittelun esimerkiksi terveydenhuollossa, sosiaalipalveluissa ja koulutuksessa. Se toisi tilastollisesti näkyväksi myös monikieliset suomalaiset ja Suomessa asuvat henkilöt sekä mahdollistaisi tarkemman tiedon kaksi- ja monikielisten perheiden tilanteesta ja tuen tarpeesta. 

Familia ry lyhyesti

Familia ry on vuonna 1988 perustettu valtakunnallinen kahden kulttuurin perheiden asiantuntijajärjestö. Yhdistyksellä on noin 1 700 jäsentä, aktiivisia vapaaehtoisia noin 80. Palkattua henkilöstöä yhdistyksellä on 12. Familia ry toimii asiantuntijajärjestönä, tekee mm. viestintää ja vaikuttamistoimintaa ja järjestää vertais- ja tukihenkilötoiminta. Yhdistyksellä on myös aiempaa yhteistyötä ETKL:n kanssa muun muassa liittyen erotoimintaan ja kokemusasiantuntijatoimintaan, sekä esimerkiksi asiantuntijasisältöjen tuottamisessa perheille ja vanhemmille suunnatuissa oppaissa. Familia ry:n toiminta kytkeytyy sisällöllisesti lähimmäksi Ensi- ja turvakotien liiton vauvatyötä ja erityisesti monikulttuurisuustyötä.