Kansalaistoiminta Vertaistuki

Virkistysleirit tarjoavat tukea ja iloa sotaa pakeneville perheille

Suomeen on tullut Venäjän hyökkäyssotaa pakoon yli 54 000 ukrainalaista. Iso osa heistä on vauva- ja lapsiperheitä, joiden elämän perusasiat ja turvallisuuden sota on romuttanut. Ensi- ja turvakotien liitto järjestää Tradekan säätiön tuella virkistysleirejä, jotka tarjoavat perheille iloa erittäin kuormittavassa elämäntilanteessa.

ETKL:llä on aiempaa kokemusta sotaan pakoon tulevien vauva- ja lapsiperheiden auttamisesta sekä viime vuodesta lähtien myös ukrainalaisten auttamisesta. Erona aikaisempiin sotaa pakeneviin on se, että Ukrainasta Suomeen tulee enemmän äitiä, vauvoja ja lapsia. Suomi on nyt valmiimpi auttamaan kuin aikaisemmin, koska kokemusta sotaa paenneiden auttamisesta on kertynyt enemmän.

Sodasta tulevat perheet voivat olla hyvin stressaantuneita ja ahdistuneita, jonka vuoksi vanhemmilla ei välttämättä ole voimavaroja huomioida lasten tarpeita

Lapsi voi joutua kannattelemaan huonosti voivia vanhempiaan

– Lapsi voi joutua kuulemaan kotimaan tilanteesta jatkuvasti ja joissain tapauksissa myös kannattelemaan huonosti voivia vanhempiaan. Hän voi olla huolissaan vanhemmistaan, eikä halua kuormittaa heitä omilla murheillaan, Ensi- ja turvakotien liiton asiantuntija Tiuku Pennola sanoo.

Osa sodasta tulleista vanhemmista selviää kokemuksistaan ja pystyy toimimaan hyvänä ja turvallisena vanhempana. Sodasta tulleiden kohtaamisessa on kuitenkin tärkeää ymmärtää, miten sota ja sen mahdollisesti nostamat traumat vaikuttavat avun hakemiseen ja sen vastaanottamiseen sekä arjessa selviämiseen.

– Kun mieli on kaaoksessa, voi olla vaikeaa vastaanottaa ohjeistuksia ja toimia niiden mukaisesti.  Perheille, myös lapsille, olisikin tarjottava psyykkistä tukea mahdollisimman pikaisesti, Pennola sanoo.

Psyykkisen tuen lisäksi on tärkeää tarjota perheille iloa, virkistystä ja toimintaa. Tässä järjestöt ovat isossa roolissa. 

Virkistysleirit tarjoavat perheille vertaistukea

ETKL järjestää Tradekan tuella viisi virkistysleiriä ukrainalaisille sotaa paenneille lapsiperheille. Leirit tukevat vanhempien jaksamista ja vähentävät lasten kokemaa stressiä sekä tarjoavat perheille kohtaamisen ja vertaistuen paikkoja. Ohjelma toteutetaan lapsilähtöisesti, tarjoten virkistystä, mutta myös keskustelun paikkoja ammattitaitoisten ohjaajien kanssa, luottamuksellisesti. Ensi- ja turvakotien liiton kurssikeskus Sopukassa ulkoillaan, saunotaan tai halutessa vain levätään ja rauhoitutaan luonnon keskellä.

Virkistysleiri tarjoaa vanhemmille mahdollisuuden irrottautua hetkeksi vaikeista asioista ja tilaisuuden jakaa kokemuksiaan toisten, samoja kokemuksia läpikäyneiden vanhempien kanssa. Lapset saavat ovat olla lapsia ja leikkiä ilman murheita.

ETKL auttaa monikulttuurisia perheitä

Vaikka tulevat leirit ovatkin tarkoitettu ukrainalaisille perheille, tukee ETKL kaikkia muualta Suomeen muuttaneita perheitä työssään. Jäsenyhdistyksissä tuetaan päivittäin monikulttuurisia perheitä erilaisissa palveluissa, materiaalia tuotetaan jatkuvasti eri kielille, vastaanottokeskusten  ja Maahanmuuttoviraston kanssa tehdään yhteistyötä ja ollaan mukana monessa verkostossa, jotka tukevat vastaanotto- ja kotoutumisvaiheessa olevia perheitä. Kaikessa työssä hyödynnetään tietoa, osaamista  ja materiaalia, jota on kertynyt vuosien 2012–2018 aikana toimineessa Lapsiperhe turvapaikanhakijaperheenä -projektissa.

Tradeka haluaa lahjoitusten kautta olla mukana vahvistamassa Suomen tulevaisuutta tukemalla kansalaisia, tasa-arvoa, innovointia ja yrittäjyyttä. Lisäksi Tradeka haluaa olla edistämässä jokaisen lapsen oikeutta turvalliseen ja onnelliseen lapsuuteen. Tradekan lahjoituksia ovat saaneet hankkeet, jotka aktivoivat ja tukevat kansalaisia, uudistavat toimintatapoja ja mahdollistavat uudenlaista kansalaisjärjestö- tai yritystoimintaa. Vuonna 2022 Tradekan voitonjakolupauksen mukaisia lahjoituksia ja apurahoja myönnettiin yhteensä 1,7 miljoonaa euroa.