Lähisuhdeväkivalta

Helsinki kampanjoi lähisuhdeväkivaltaa vastaan 

Helsingin kaupunki käynnistää tällä viikolla lähiväkivallan vastaisen kampanjan, jossa on otettu kaikki ikäryhmät huomioon.

Rakaskin ihminen voi satuttaa -kampanja alkoi 23.10. Yhteistyökumppaneina on useita järjestöjä, joista Ensi- ja turvakotien liiton jäsenyhdistyksiä edustavat Turvallisen vanhuuden puolesta – Suvanto ry ja Pääkaupungin turvakoti ry. Keskusjärjestön toiminnasta mukana ovat Nettiturvakoti ja hiljattain avattu nuorten Oksok.fi -sivusto.

Helsinki on käynnistänyt kampanjan ehkäistäkseen lähisuhdeväkivaltaa ja viestiäkseen väkivallan kokijoille ja tekijöille avun hakemisen mahdollisuuksista. Kampanjan tarkoituksena on auttaa sekä väkivallan kokijoita että tekijöitä tunnistamaan lähisuhdeväkivallan eri muodot, lisätä ymmärrystä jokaisen oikeudesta koskemattomuuteen ja turvalliseen elämään sekä kertoa mahdollisuuksista saada apua.

Kampanja toteutetaan sosiaalisessa mediassa ja ulkomainontana. Kampanjan materiaalit  näkyvät myös Helsingin kaupungin kasvatuksen ja koulutuksen sekä kulttuurin ja vapaa-ajan toimipisteissä sekä sosiaali- ja terveyspalveluissa.

Selvitys paljasti väkivallan moninaisuuden nuorten elämässä

Kampanjan taustalla on THL:n Kouluterveyskyselystä noussut huoli siitä, että huoltajien tai lapsesta huolta pitävien aikuisten lapsiin kohdistama väkivalta kasvaa edelleen Helsingissä. Noin yksi viidestä neljäs- ja viidesluokkalaisesta pojasta on kokenut fyysistä väkivaltaa edellisen vuoden aikana. Lähes puolet kahdeksas- ja yhdeksäsluokkalaisista tytöistä on kokenut henkistä väkivaltaa heistä huolta pitävien aikuisten taholta. 20–64-vuotiaista helsinkiläisistä puolestaan yli 8 prosenttia koki lähisuhdeväkivaltaa vuonna 2022 ja yli 65-vuotiaista yli 4 prosenttia. Naiset kokevat lähisuhdeväkivaltaa useammin kuin miehet.

ETKL on kiinnittänyt huomiota samaan ilmiöön ja julkaisi alkusyksystä Oksok-sivuston, jossa on tietoa ja tukea nuorille, kun kotona tai seurustelusuhteissa on vaikeaa.

Ensi- ja turvakotien liitto selvitti nuorten kohtaamaa seurusteluväkivaltaa vuonna 2019. Selvitys toi esille väkivallan moninaisuuden nuorten elämässä. Tuolloin verkkokyselyyn vastanneista nuorista 75 % kertoi kokeneensa väkivaltaa seurustelusuhteessa. Joka neljäs vastanneista nuorista oli raiskattu seurustelusuhteessa. Joka toinen oli saanut fyysisiä vammoja väkivallan seurauksena ja joka kolmas oli käyttäytynyt väkivaltaisesti itseään kohtaan. Lähes jokainen oli kokenut ahdistuneisuutta, syyllisyyttä ja pelkoa seurusteluväkivallan seurauksena.

Ensi- ja turvakotien liiton lasten ja nuorten chatissa voi keskustella ammattilaisen kanssa arkisin klo 15-18. Reilu viidesosa chatissa käydyistä keskusteluissa käsittelee väkivaltaa.

Lähisuhdeväkivallasta puhuminen tärkeää myös ikäihmisten näkökulmasta

Suvanto ry:ssä iloitaan siitä, että kampanjassa on otettu huomioon kaikki ikäryhmät ja kuvastossa näkyvät myös ikääntyneet. 

 ”Lähisuhdeväkivallasta puhuminen on erittäin tärkeää myös ikäihmisten näkökulmasta. Heidän osuutensa apua hakevista on hyvin pieni. Esimerkiksi turvakodeista apua hakevista vain noin 2-4 prosenttia on ollut yli 65-vuotiaita”, sanoo ikääntyvien kaltoin kohtelun ja väkivallan ehkäisyyn erikoituneen Suvanto ry:n toiminnanjohtaja Janne Pulkkinen. Yhdistyksen mukaan ikääntyneet ja heidän läheisensä eivät tiedä riittävästi avun saannin mahdollisuuksista.  
Ikääntyneiden kokemassa väkivallassa tekijä voi olla myös muu läheinen, kuten oma lapsi tai lapsenlapsi. Kampanjan päähuomio onkin tekijöissä. Yhdistys tukee ikäihmisiä ja heidän omaisiaan tarjoamalla henkilökohtaista keskusteluapua väkivallan eri osapuolille sekä vertaistukea väkivaltaa kokeneille ikäihmisille. Yhdistyksen palveluihin kuuluu myös maksuttoman turvasuunnitelman tekeminen, joka auttaa ennakoimaan uhkaavia ja vaarallisia tilanteita, kun uhan aiheuttaja on läheinen henkilö.

Lähisuhdeväkivallan ehkäisykampanjan tuottaa Helsingin kaupunki tiiviissä yhteistyössä alan järjestöjen ja muiden toimijoiden kanssa. Kampanjaan osallistuvat Ensi- ja turvakotien liiton Nettiturvakoti ja OnksOK-palvelu, Föräldrachatten, Helsingin seurakuntien perheneuvonta, Loisto setlementti ry, MLL:n Barn- och ungdomstelefonen, Lasten ja nuorten puhelin ja chat, Nuorten tukilinja sekä Vanhempainpuhelin ja chat, Luckanin Ärligt talat -tukichat, Miessakit ry:n Lyömätön Linja, Monika-Naiset liitto ry, Nollalinja, Punaisen Ristin Nuorten turvatalo, Pääkaupungin turvakoti ry sekä Turvallisen vanhuuden puolesta – Suvanto ry.