Lähisuhdeväkivalta Henkinen väkivalta Seurusteluväkivalta

Nuoret tekivät elokuvan väkivallasta

Väkivallan kaltaisista vaikeista asioista voi kertoa monilla tavoilla. Kokkolassa nuoret valitsivat välineeksi elokuvan. Lyhytelokuva Väkivallaton sai ensi-iltansa 24.8.2023.

Ensi- ja turvakotien liitto aloitti keväällä 2022 seitsemän jäsenyhdistyksensä kanssa Nuoret väkivaltaa vastaan -hankkeen. Hankkeessa vahvistetaan nuorten tietoutta turvallisista ihmissuhteista, lähisuhdeväkivallasta ja avun saamisesta.

Hankkeessa mukana olevat kokkolalaiset nuoret saivat idean väkivallan eri muodoista kertovasta lyhytelokuvasta. Sitä lähdettiin suunnittelemaan syksyllä 2022 ja Väkivallattoman ensi-ilta oli vajaa vuotta myöhemmin.

Mukana olleet vapaaehtoiset nuoret saivat tukea Kokkolan ensi- ja turvakoti ry:n ammattilaisilta.

– Käytännössä olen koonnut yhteen porukkaa ja heittänyt ideoita. Hoidin myös erilaisia käytännön järjestelyjä, kuten varasin kuvauspaikat ja tarjoilut, kertoo yhdistyksen Kriisi- ja väkivaltatyön yksikkö VÄKEVÄN ohjaaja Suvi Mannermaa.

Lyhytelokuvaprojektin aluksi Mannermaa kertoi nuorille väkivallan eri muodoista ja aiheesta käytiin keskustelua.

– Nuoret saivat sitten nostaa esille heidän mielestään tärkeitä teemoja. Ehkä hieman ohjasin prosessia, mutta kyllä he sitten lähtivät hienosti tuomaan omia mielipiteitään esiin.

13-minuuttisen lyhytelokuvan tekemisen vaatima suuri työmäärä yllätti Suvi Mannermaan.

– Nuoret olivat kunnianhimoisia ja halusivat tehdä laadukkaan elokuvan. Sellainen siitä tulikin.

Mannermaan mukaan digitaalisesta väkivallasta puhutaan esimerkiksi kouluissa paljon. Nuoret eivät halunneetkaan käsitellä sitä tässä elokuvassa.

– Sen sijaan mukaan otettiin henkinen väkivalta vanhemman ja lapsen välillä sekä sisarusten välinen fyysinen väkivalta. Näistä ei niin paljon puhuta.

Suvi Mannermaa kertoo, että lyhytelokuvan kanssa on jatkossa tarkoitus jalkautua muun muassa Kokkolan alueen kouluihin.

– Kaksi kehittäjäryhmämme nuorta opiskelee sosionomiksi. He tekevät opinnäytetyönään infoesitteen, jossa nuoret kertovat nuorille väkivallan eri muodoista ja siitä, mistä voi hakea apua.

Palkittu ohjaaja Juho Kuosmanen antoi vinkkejä nuorille

Yksi projektissa mukana olleista nuorista on lukiolainen Ville Autio. Hänen mukaansa lyhytelokuva on välineenä erinomainen. Sen välityksellä viesti voi tunnetasollakin mennä nuorille perille paremmin kuin jollakin muulla tavalla.

– Esimerkiksi kuvauksella ja editoinnilla pystyy tuomaan paljon erilaisia asioita esille.

Aution mukaan Väkivallattomasta pyrittiin saamaan mahdollisimman realistinen. Siihen sisällytettiin kohtauksia, jotka voisivat aivan hyvin olla tosia.

– Tekeminen oli rentoa ja työryhmän yhteistoiminta sujui hyvin. Se oli vähän yllätyskin, kuinka paljon käsikirjoittamiseen kuluu aikaa.

Kehittäjänuorista suurinta elokuvallisista vastuuta kantoi Konsta Luomala. Hän kuului käsikirjoitustiimiin ja sen lisäksi kuvasi, ohjasi, editoi ja teki vielä musiikitkin.

– Olen itsekseni opiskellut elokuvaan liittyviä asioita ja tämän lyhytelokuvaprojektin aikana opin paljon uuttakin. Sain hyviä vinkkejä kokkolalaiselta elokuvaohjaaja Juho Kuosmaselta, joka toimi mentorinani. Hänen kanssaan muun muassa suunnittelimme elokuvan viimeisen kohtauksen.

Väkivallattoman mustavalkoisuus oli Konstan idea.

– Alun perin meidän piti käyttää erilaisia värejä eri kohtauksissa, mutta siihen ei ollut mahdollisuutta.

Nuoret toimivat turvallisten ihmissuhteiden puolesta

Nuoret väkivaltaa vastaan -hankkeen kehittäjänuorten ryhmiä toimii viidellä eri alueella. Ryhmissä suunnitellaan toimintaa nuorilta nuorille.

– Nuoret sitoutuivat toimintaan hyvin. Tärkein motivaatio monille hankkeen nuorista on ollut hyödyntää omia kokemuksiaan ihmissuhteista muita nuoria varten, kertoo hankkeen projektipäällikkö Ilona Mäki.

Mäki arvioi, että vaikuttamisen ja osallistumisen paikkoja ennaltaehkäisevässä väkivaltatyössä on ollut ennen hanketta vähän.

– Tällä kertaa nuoret, heidän kokemuksensa ja ajatuksensa ovat toiminnan keskiössä. Haluamme tukea nuoria toimimaan vaikuttajina ja vapaaehtoisina turvallisten ihmissuhteiden puolesta.

Kehittäjänuoret tuottivat materiaaleja ja tapahtumia yhdessä avopalveluiden väkivaltatyön asiantuntijoiden kanssa. Nuorten ajatukset ja ideat ovat olleet somekampanjoiden, tapahtumien ja TikTok-videoiden taustalla.

– Lähisuhdeväkivallan osalta nuoret ovat erityisesti nostaneet esiin henkisen väkivallan kotona, väkivallan monimuotoisuuden ja seurusteluväkivallan, Mäki sanoo.

Väkivallaton-lyhytelokuva

Katso lyhytelokuva Väkivallaton.