Kansalaistoiminta Vapaaehtoisuus

Vapaaehtoiset antavat korvaamattoman tuen

Ensi- ja turvakotien liiton jäsenyhdistyksissä toimii lähes 1700 vapaaehtoista, jotka tuovat korvaamattoman panoksensa yhdistyksen toimintaan. Apu on arvokasta perheille, mutta vapaaehtoiset kertovat monia muitakin syitä sitoutumiseen.

Vaikeassa elämäntilanteessa vapaaehtoisen antama aika tuntuu erityisen merkitykselliseltä. Moni vapaaehtoinen kertookin suurimmaksi syyksi mukana oloon sen, että saa itselleen tehtävästä iloa ja merkityksellistä tekemistä. On palkitsevaa, kun voi antaa eteenpäin saamaansa hyvää.

Vapaaehtoinen voi kulkea rinnalla hetken matkaa tai tuttavuus voi kestää pidemmän ajan.  Vapaaehtoiset toimivat yhdistyksissä arjen apuna tai tarjoavat hengähdyshetken väsyneille vanhemmille. Joskus vapaaehtoiset auttavat uuden elämän alkuun turvakodista ja joskus yhdistyksessä tarvitaan osaavaa nikkaroijaa tai someviestinnän taitajaa. Yhdistyksen toiminnasta apua saanut voi tuoda arvokasta tietoa omasta kokemuksestaan esimerkiksi ammattilaisille tai medialle koulutettuna kokemusasiantuntijana.

Vapaaehtoiset auttavat aina omista lähtökohdistaan ja mukana voi olla omaan elämäntilanteeseen sopivalla tavalla. He saavat tehtävään koulutuksen ja yhdistyksessä on aina nimetty henkilö, joka toimii vapaaehtoisen tukena.

Vuonna 2022:

  • yhdistyksissä toimi 1 706 vapaaehtoista
  • yleisimmät vapaaehtoistehtävät: lastenhoito, doula, mieskaveri ja arjen apu
  • vapaaehtoisten tekemät tunnit: 23 794
  • vapaaehtoiset kokemusasiantuntijat 99

Kysyimme yhdistystemme vapaaehtoisilta, miksi tehtävä tuntuu tärkeältä ja mikä yhdistysten työssä on parasta.

Vapaehtoinen tukiäiti

Äidit irti synnytysmasennuksesta, Äimä ry

Toimin Äimä ry:ssä vapaaehtoistyöntekijänä eli tukiäitinä. Pidän chattia ja olen toisen ohjaajan työparina ryhmätapaamisissa. Parasta vapaaehtoistyössäni on äitien kanssa käydyt keskustelut. Mieltä lämmittää myös aina, jos joku äiti kertoo vertaistuesta olleen hänelle apua.

Siksi hain itse mukaan Äimän toimintaan, sain sieltä itse vaikeana aikana kaipaamaani vertaistukea minulle sopivassa muodossa. Vapaaehtoistyö antaa minulle kanavan auttaa muita vaikeassa tilanteessa olevia äitejä. Mielestäni on tärkeää tiedottaa, että näiden vaikeiden tunteiden kanssa ei ole yksin, niihin on saatavissa apua, ja että niistä voi selvitä.

Maria, kahden pienen lapsen äiti

Vapaaehtoisdoulat

Kanta-Hämeen perhetyö ry

Vapaaehtoistehtävä antaa meille erityisesti ihanan tunteen siitä, että voi olla jollekin avuksi. Kun pystyy auttamaan ja tukemaan toista, tulee tunne, että on tärkeä.  Koemme olomme arvokkaaksi, kun odottaja haluaa meidät mukaan synnytykseen, sillä synnytys on hyvin intiimi ja henkilökohtainen tapahtuma ihmisen elämässä.   

Vapaaehtoistoiminnan myötä olemme saaneet tutustua lisäksi uusiin ihaniin ihmisiin, niin asiakkaisiin kuin myös toisiin vapaaehtoisdouliin. Doulatoiminnassa on mukana samanhenkisiä ihmisiä, joilta saa aina vertaistukea ja keskusteluapua. Doulapari, jonka kanssa doulasuhde jaetaan, on työn suola.  

Vapaaehtoistehtävä antaa meille vapautta tehdä työtä oman elämän puitteissa ja se mahdollistaa myös ”pikadoulana” toimimisen. Saamme jakaa omaa tietouttamme asiakkaille ja antaa uusia näkökulmia asioihin. Olemme myös itse oppineet vapaaehtoistoiminnan aikana paljon uutta.  Suora palaute, jonka saamme asiakkailta, on usein ylitsepursuavan kiitollista ja se tuntuu hyvin merkitykselliseltä.   

Yhdistyksen työssä on parasta kokemus siitä, että meistä doulista pidetään huolta. Yhdistys on toiminnan takana, emmekä ole yksin. Meille on tärkeää, että doulia koulutetaan ja vietämme säännöllisesti yhdessä ihania doulailtoja.  Tykkäämme työskennelle Kanta-Hämeen perhetyöllä, koska täällä doulat ovat kaikkien asiakkaiden saatavilla. Teemme työtä oman aikataulun mukaisesti ja tiedämme, että emme ole koskaan yksin. Apua on aina saatavilla. Mielekästä on myös se, että yhdistys järjestää yhteistä virkistystoimintaa muidenkin vapaaehtoisten kanssa.

Jaana, Riikka, Heidi ja Jenni, vapaaehtoisdoulat

Ensikodin vapaaehtoinen

Tampereen ensi- ja turvakoti ry

Ensikodin vapaaehtoisena Terhi pääsee hoitamaan asiakasperheiden vauvoja, vanhempien pakollisten menojen ajaksi tai esimerkiksi ensikodin saunapäivinä, jotta vanhemmat  saavat rauhassa käydä löylyissä. Toisten auttaminen on aina ollut itselle tärkeä arvo ja kun omat lapset on jo isoja eikä vauvoja ole lähipiirissäkään, niin ensikodin vapaaehtoisena saan sekä auttaa, että olla vauvojen kanssa. Vapaaehtoisena toimiminen saa hyvälle mielelle ja piristää päivää.

Parasta yhdistyksen vapaaehtoistyössä on mukava tunnelma, kivat asiakkaat ja ystävällinen henkilökunta ja mahdollisuus tehdä vapaaehtoistyötä silloin, kun omassa elämässä on sille sopivasti tilaa. Vapaaehtoisena saa hyödyntää omia vahvuuksia ja kiinnostuksen kohteita, mikä on myös tosi hieno asia.

Terhi, ensikodin vapaaehtoinen

Äitikaveri

Oulun ensi- ja turvakoti ry

Vapaaehtoistoiminta mahdollistui itselle koronan myötä, kun työstä jäi paljon ylimääräistä aikaa käytettäväksi. Silloin mietin, että nyt on pitkään taustalla ollut ajatus vapaaehtoistoiminnasta sopiva hetki viedä konkretiaan. Äitikaveri – toiminta oli se, mihin lähdin mukaan. 

Äitikaveri- toimintaan houkutteli omat kokemukset äitiydestä sekä tunne siitä, että voin ehkä antaa äideille sitä, mitä minulla oli nyt kylliksi, aikaa ja läsnäoloa. Omien kokemusten kautta tiedän, ettei äitiys ole millään muotoa helppoa, oli äidin ja perheen tilanne mikä tahansa. Tunne siitä, että jos vaan näiden omien kokemusten siivittämänä voin antaa jotain edes yhdelle äidille, on se minulle jo todella merkityksellistä. Ja toivon, että tämä äitiyden merkityksellisyys välittyisi myös tuettaville äideille. 

Oulun Ensi- ja turvakodin Vauvatalon Äitikaveri-toiminnan henkilöstöllä on merkittävä asema siinä, että toimin vapaaehtoisena. Heidän tuki ja läsnäolo minulle mahdollistaa minun tuen ja läsnäolon jollekin äidille. Parasta on se, että yhdistys tekee tätä merkityksellistä toimintaa ja voin olla siinä mukana. 

Marjo – äitikaveri Oulusta, Vauvatalo

Vapaaehtoinen tukihenkilö

Etelä-karjalan perhetyön kehittämisyhdistys ry

Vapaaehtoisuus antaa itselle hyvän mielen, kun näkee kuinka lapset ja nuoret saavat iloa ja hyviä kokemuksia järjestetyistä jutuista. Vapaaehtoisuus antaa minulle myös sosiaalista kanssakäymistä muiden ihmisten kanssa ja tehtävissä saa myös uusia tuttavuuksia.

Parasta on lasten ja nuorten hyvinvointi sillä he ovat tärkeä osa tulevaisuuden luomista. Lasten ja nuorten hyvinvointi luo hyvät edellytykset kaikelle jatkuvuudelle. Toivotaan että tukea tärkeälle työlle saadaan myös jatkossa, jotta hyvän tekeminen ja jakaminen voi jatkua. Sille on tarvetta.

Pekka, vapaaehtoinen

Tukiäiti

Äidit irti synnytysmasennuksesta, Äimä ry

Vapaaehtoistehtävä antaa minulle hyvän mielen; on ihanaa olla hyödyksi vain olemalla oma itsensä, omaa kokemustaan hyödyntäen ja käydä äitien kanssa antoisia keskusteluja.

Yhdistyksen työssä on ehdottomasti parasta se, että yhdistyksen kautta äidit löytävät ja saavat vertaistukea.

Mona, tukiäiti

Mieskaveri

Oulun ensi- ja turvakoti ry

Mitä vapaaehtoistehtävä sinulle antaa?
Iloa. Liikuntaa. Sosiaalista kanssakäymistä. Uusia tuttavuuksia. Uusia ystäviä lapsista ja nuorista sekä muista mukana olevista aikuisista. Näköalaa muuhunkin elämään kuin omaan ja oman lähipiirin elämään. Auttamisen tuoma mukavuus ja hyvä mieli. Kasvamista ja oppimista haasteissa, joita tulee vastaan.

Oulun ensi- ja turvakoti ry:n toiminnassa on parasta retket ja reissut. Yhteisiin tapahtumiin osallistuminen tuo riemua ja rikkautta!

Ale, vapaaehtoinen mieskaveri

Ensikodin vapaaehtoinen

Tampereen ensi- ja turvakoti ry

Vapaaehtoistyössä ensikodilla saan ajatukset irti omasta arjestani ja saan olla todella läsnä tässä hetkessä. Pääsen sekä heittäytymään että rauhoittumaan, mitä lapset milloinkin tarvitsevat. Vapaaehtoistyö on merkityksellinen ja arvojeni mukainen tapa viettää aikaa, mikä tuntuu hyvältä ja tärkeältä.

Ensikodilla teen pääasiassa lapsenhoitokeikkoja, joiden aikana vanhemmat pääsevät hoitamaan asioita tai saavat hengähdystauon ja hetken omaa aikaa. Silloin tällöin olen päässyt puuhastelemaan muutakin, kuten leipomaan leipää tai joulukoristelemaan ensikodin tiloja. Vapaaehtoisen näkökulmasta ensikodille on helppo tulla, saan suunnitella käyntini omien aikataulujeni mukaan säännöllisen epäsäännöllisiksi, omaa jaksamistani kunnioittaen. Henkilökunta ja asiakasperheet ottavat aina avosylin vastaan, ja saan olla ensikodilla oma itseni.”

Helmi, vapaaehtoinen

Merkitykselliset vapaaehtoistehtävät ensi- ja turvakodilla

Turun ensi- ja turvakoti ry

Turvakodin vapaaehtoinen

Oulun ensi- ja turvakoti ry

Vapaaehtoistyöni antaa merkityksellisyyttä omaan tekemiseen ja mahdollisuuden toimia käytännön tasolla omien arvojen ja kiinnostuksen kohteiden mukaisesti.  Vapaaehtoistyön kautta olen saanut kokea kallisarvoisia kohtaamisia erilaisten ihmisten kanssa ja tuntenut osaamiseni tarpeelliseksi. Työ on opettanut, että asiakkaan – niin lapsen tai aikuisen – hyvinkin akuutin tilanteen keskeltä voi löytyä kevyitä hetkiä, rauhaa ja naurua – ja näiden hetkien luominen yhdistyksen tukemana on ollut erityisen mieleenpainuvaa ja antoisaa.  

Yhdistyksen työssä tärkeää on ollut mahdollisuus auttaa kriisitilanteissa olevia asiakkaita juuri omien vahvuuksien mukaan. Olen esimerkiksi päässyt yhdistyksen tukemana hyödyntämään kielitaitoani sekä muita vahvuuksiani asiakaskohtaamisissa. Myös henkilökunnan tuki vapaaehtoistyössä on ollut erityisen merkittävää, ja se on luonut inspiroivaa ja lämminhenkistä tunnelmaa työvuoroihini.   

Amanda, turvakodin ja Orvokki -ensikodin vapaaehtoinen